Eddig a felvidéki magyarság sorsát érintő témákat dolgozott fel Szomolai Tibor, de könyvbemutatóin jelezte, hogy egy másik kényes téma feldolgozását tervezi. Idén novemberben megjelent a Cigányúton című regény, melyben a szerző élettapasztalatai is megjelennek. Ugyanis egy gombafeldolgozó vállalkozása van, és számos roma dolgozik nála, így jól ismeri a mentalitásukat.

A regény Magyarország egy régiójában játszódik, ahol magas a roma lakosság aránya. A könyv rámutat arra is, sokszor maguk a cigányok a kerékkötői a saját boldogulásuknak.
Minden kormány és a politikusok nagy része, köztük a roma származásúak is, azt hangoztatják: fel kell emelni a cigányságot, az ehhez vezető utat azonban mindenki másként látja, és másként próbálja megvalósítani a gyakorlatban is, de

kevés olyan program van, amelyikről elmondható, hogy valóban segíteni tudja ezt a kisebbséget.

A kötetben két példát találunk, amely a szociális felemelkedést szolgálja: az egyik út, hogy a romák külföldön próbálnak szerencsét, jobb esetben munkával és nem koldulással. A másik az otthon boldogulás, amikor a polgármester veszi kézbe az események alakulását, saját gazdaságot alakítanak ki a faluban, feldolgozóüzemmel együtt, és a falu felvirágzik.

A regényben megjelenik több élethelyzet, amelyek az elmúlt húsz évben valóban megtörténtek,

ilyen például a cigányok Kanadába, Franciaországba utazása, ahol menekült státuszt kértek, de végül kiderült, hogy a kérelmük megalapozatlan és vissza kellett térniük, ám sokan ekkor már nem tudtak az otthonukba visszaköltözni, hiszen a házukat eladták az uzsorásoknak, hogy repülőjegyet vehessenek.

A munkakerülés, a spekuláció, az egymás iránti gyűlölet mellett megjelenik a segítő szándék is, ám a regény sajnálatosan tragikusan ér véget, hiszen a faluját felvirágoztató polgármestert, aki közösségéért becsületesen dolgozott, tőrbe csalják és megölik.

Akik szeretünk olvasni, tudjuk, a regények leggyakrabban egy olyan világot mutatnak be, amelyben többnyire nem lehet részünk, de a könyvek oldalain megnyílik számunkra egy olyan közeg, ami közelebb hozza hozzánk az eseményeket, a történetet. Így van ez a Cigányúton című regénynek köszönhetően is. A romák világát nehéz megérteni, hiszen több népcsoportjuk van, többen nem is beszélik a cigány nyelvet. De a regény hozzásegíti az olvasót, hogy beleélje magát a helyzetükbe, s megpróbálja őket megérteni.