Karácsony előtt látott napvilágot a Dunasápújfalu értékei című kiadvány a Csemadok alapszervezetének gondozásában. A füzet hiánypótló, ilyen jellegű munka ugyanis még nem jelent meg a Szenci járás településéről.

Egyre több községben próbálják meg felgyűjteni az értékeket, bemutatni azokat, hiszen ahogy a mondás tartja, amiben élünk, azt sokszor nem értékeljük eléggé, természetesnek vesszük, hogy ott van körülöttünk és amikor egy idegen arra kér, mutassuk be életterünket, községünket, gondban vagyunk, nem ismerjük azt. Ezért is fontos, hogy összegyűjtsük azt, amit a környezetünk érdekesnek és értékesnek tarthat. Ezzel erősödhetünk meg nemzetiségünkben és identitásunkban, hiszen szülőfalunknak fontos szerepe van abban, amivé váltunk. Ezért döntött úgy a Csemadok Dunasápújfalusi Alapszervezete, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz egy kötet kiadására ad be pályázatot, ami sikeres volt, így megjelenhetett a Dunasápújfalu értékei képes kiadvány.

Az olvasó megismerheti a kötetből a község múltját és jelenét, épített örökségét, a régióra jellemző ő-ző nyelvjárást. Szó esik a hagyományokról, a népi építészetről, a lakodalmi menü sorát receptekkel együtt közlik, így akár ki is lehet azokat próbálni. A múltról az oral history segítségével is szót ejtenek, korábban készült beszélgetések és interjúk is megtalálhatók a kiadványban, amelynek alapján a huszadik század szokásvilága és élete is kirajzolódik.

A falu határában működő Ludovika Lovastanyát is bemutatják a szerkesztők, a volt magyar iskola története is megelevenedik. A Csemadok-alapszervezet életéből is találunk írásokat a kiadványban.

Címlapján az Árpád-kori kápolnát látjuk, a község büszkeségét, egy régi és egy új felvételen, valamint a harmincas években megjelent két képeslapot, amely Dunaújfaluról jelent meg.