Ma töltötte be 90. életévét Takács András,  a kiváló felvidéki magyar táncos, néptáncgyűjtő, koreográfus, publicista. 

„Takács András nevéhez publikációk sora köthető, elsősorban pótolhatatlan gyűjtési eredményeit feldolgozó könyvek. Kijelenthetjük róla: ő a legtöbbet publikáló Csemadok-tag. Takács András halk szavú, mokány kis emberként egyenes derékkal viseli a két nyolcast a vállán. Tudós emberek mondják, hogy a vízszintes nyolcas végtelent jelent – két vízszintes nyolcas pedig kétszeres kegyelmi állapotot, amit a sajótibai harmadik Takács gyereknek a mesebeli jóságos tündér hozott. Hitvallása: „Hűséges maradni a nemzethez, valamint újból és újból visszatérni a népi hagyományok megannyi emberöltő alatt felhalmozott kincséhez…”, ami „takácsbandis – bandibás” elnyűhetetlen kiállást és tenni akarást igényel, amelynek biztos védjegye valahogy így szól: TAKI – a felvidéki magyar néptáncfejedelem!” – hallhattuk az ünnepeltről 2018-ban, amikor Magyar Örökség-díjjal méltatták (laudációját Máté László mondta).

Takács András Magyar Örökség-díjban részesült, 2018-ban

Szerencsére Takács András érdemeit a felvidéki magyarság politikai képviselete is méltányolta. 15 évvel ezelőtt, 2006-ban ő kapta meg az MKP képviselői által alapított Pro Probitate – A helytállásért-díjat. Akkori laudációjában A. Nagy László kiemelte, hogy Takács András 50 esztendő felvidéki magyar kultúrájának egyik legmarkánsabb személyisége, meghatározó szerepe volt a magyar népi kultúra és népművészet kiteljesedésében a II. világháború utáni Szlovákiában a kezdetektől napjainkig. Életpályája a szlovákiai magyarságéval azonos. Az ő nevéhez fűződik az első szlovákiai magyar táncegyüttes megalakítása a komáromi gimnáziumban 1950-ben, ő kezdeményezte 1952-ben a népművészeti seregszemlét a pozsonyi várban, ott volt a gombaszögi és a zselízi fesztivál indításánál, az Ifjú Szívek megalakulásánál. Táncmozgalmaz szervezett, intézmények alapításánál bábáskodott, néprajzi gyűjtőutak százain vett részt, lefilmezte, összegyűjtötte a néptáncokat Mátyusföldtől az Ung-vidékig. Sokoldalú munkásságát az vezérelte és vezérli mindmáig, hogy a szlovákiai magyarság elfoglalja méltó helyét a Kárpát-medencei népek közösségében, és ugyanakkor tudjuk elfogadni és tisztelni egymás kultúráját.

Takács András átveszi a Pro Probitate-díjat Bárdos Gyulától (archív felvétel, 2006)

A közösségi portálon ma Hrubík Béla – korábbi Csemadok-elnök – ezekkel a szavakkal köszöntötte  a ma 90 éves Takács Andrást: „Drága Bandi bácsi! A jó Isten éltessen erőben, egészségben még nagyon sokáig. Köszönünk mindent, amit a felvidéki magyar néptáncmozgalomért, a kultúránk megéléséért és egy új generáció kinevelésért tettél a Csemadokban és azon kívül is. Egy csodálatos életút, egy csodálatos és szerény embernek. Büszkék vagyunk Rád!”

Takács András a Felvidék.ma hírportált is folyamatosan gazdagítja értékes publicisztikai anyagaival. További jó egészséget és töretlen alkotókedvet kívánunk neki!