A biológiailag lebomló hulladék kezelése és begyűjtésének kötelezettsége júniustól minden önkormányzat számára kötelező. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon hova és miben fogják gyűjteni, hova kerül, és nyáron mi lesz vele?

Integrált hulladékgazdálkodási stratégia
A hulladékgazdálkodás teljes mértékben megváltozik Szlovákiában. Összetettsége és szerteágazó volta miatt szükséges olyan hulladékgazdálkodási stratégiát létrehozni, amiben jelen vannak a célok eléréséhez szükséges ellenőrzési módszerek is. A célok elérésében nagy segítség lehet a környezetközpontú menedzsment bevezetése az önkormányzati működésbe és a hulladékgazdálkodásba. Ez átláthatóságot biztosít, és a hulladékgazdálkodás pontosan fog működni az önkormányzatokban.

Hogyan is kezdjen neki polgármesterként, ha a begyűjtés mellett döntött? – kezdjük a szeparált hulladékgyűjtési rendszer átalakításával

A gyakorlat azt mutatja, hogy a szeparált gyűjtés eredményességét az befolyásolja, hogy mennyire messze található a szeparálásra alkalmas gyűjtőedény, és hogy kellő információval rendelkezik-e a lakosság arról, hogy ha szeparáltan gyűjtik a hulladékot, azért nem fizet.

Gyakorlati példa a sikeres szeparálásra: Minél közelebb van a tároló, annál inkább hajlandó a lakosság csatlakozni a szeparált gyűjtéshez. A szeparált hulladék gyűjtésének sikertelenségét általában az okozza, hogy a szeparálásra alkalmas konténerek telítettek. Ha nem szükséges a fél lakótelepen keresztülmennie az embernek és nem találkozik telített konténerekkel, abban az esetben sokkal nagyobb motiváció lesz számára is a szeparálás, hiszen sikeresnek fogja látni a befektetett energiát.

Erre egy jó megoldás lehet a hulladék elektronikus nyilvántartása, beleértve a biológiailag lebomló hulladékokra alkalmas, szellőzőrendszerrel ellátott gyűjtőedények elektronikus nyilvántartását is, melyek elhelyezését minden háztartásba vagy több háztartás számára ajánlunk egy gyűjtőkosarat folyamatos ürítési intervallummal, igazságos ürítési díjszabással.

A következő fontos tényező a lakosság oktatása. Amennyiben a szeparálást úgy éli meg, hogy már megint egy buta kitaláció, ami a költségeit szaporítja, nem fog együttműködni. Amennyiben megérti, hogy a hulladéklerakóba kevesebb hulladék fog kerülni, ezáltal elérhető, hogy nem fog radikálisan emelkedni a szemétdíj, abban az esetben motiválttá válik, és visszajelzést is kap az év végén, mivel nem fog jelentősen növekedni a szemétdíj.

Települések és a biológiailag lebomló hulladékok

Az önkormányzatok a kötelezettségnek igyekeznek a legegyszerűbb módszerrel eleget tenni (már ha támogatást nyernek a Környezetvédelmi Alaptól)), nevezetesen kerti komposztáló edények szétosztásával. Másutt, például a városokban begyűjtésre kerül a biológiailag lebomló hulladék. Miután begyűjtötték, egy külső vállalkozás átveszi és biogázüzemben feldolgozzák ( esetlegesen ipari komposztálótelepeken). Amennyiben a komposztálásra szolgáló edények kiosztása mellett döntöttek, mindenképp ügyeljenek a kellő kommunikációra és a háztartások kommunális hulladékának mennyiségalapú begyűjtésére. Ennek fő oka az, hogy az új hulladéktörvény értelmében kezdetét veszi a lerakott hulladék CO2-kibocsátásának ellenőrzése, ami hatalmas költségekkel járhat a következő évtől, mivel a hulladék biológiai/mechanikai kezelésre szorul, amennyiben a mért határértéket meghaladja ( 4 nap lerakás után 10 mg/Co2/g).

Kötelezettség: mennyi hulladék begyűjtését kell biztosítani?

Minden önkormányzatnak, mely a begyűjtés mellett dönt, minimum 2400 liter biológiailag lebomló hulladék begyűjtését kell biztosítania minden háztartás számára a márciustól novemberig terjedő időszakban. Ez nem jelenti azt, hogy a többi hónapban nem kell gyűjteni, viszont a begyűjtés frekvenciája a köztes időszakokban csökkenthető. Emellett szükséges úgynevezett kampányszerű gyűjtést is végezni évente kétszer, ami a nagyobb méretű biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére irányul.

Miért okoznak a hordók vagy a 1100 l-es, biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek több kárt, mint hasznot?

Ezek az edények a nyár folyamán bebüdösödnek, az egészségre is károsak lehetnek, és a lakosság kedvét is elveszik a konyhai hulladék szeparálásától. A biológiailag lebomló hulladékokról szóló kormányrendelet alapján a hulladék elszállításának frekvenciája beállítható, ami a hatékony begyűjtés alapját, illetve a kötelezettségek teljesítését is jelenti.

Mit javasolnék minden polgármester számára mielőtt elkezdenék a beruházásaikat:
– Hozzanak létre integrált hulladékgazdálkodási stratégiát, amit a környezetközpontú menedzsment alapjaira helyeznek,
– Az integrált stratégiában fontos szerepe legyen a kommunikációs stratégiának

– Gyűjtsék a biológiailag lebomló hulladékokat szellőző edényekbe, minél közelebb a háztartásokhoz
– Mindenképp lássák el a lakosságot a begyűjtésre alkalmas edényekkel, mivel amennyiben befülled a biológiailag lebomló hulladék, a lakosság nem fogja ezekbe a kihelyezett tárolókba gyűjteni a hulladékot. Emellett természetesen a megfelelő ürítési frekvencia beállítása is nagyon fontos tényező,
– Folyamatosan kommunikáljanak a lakossággal, legyen minden lehetséges problémára előre előkészített stratégiai megoldás,
– Vezessék be a hulladékgazdálkodás elektronikus nyilvántartását – ezzel pontosan követhető, hogy ki szeparál és ki nem – mind a biológiailag lebomló hulladékok, mind pedig a kiterjesztett felelősségvállalás alá tartozó hulladékok tekintetében (papír, műanyag, üveg, fémek, tetrapack). Ezáltal egyéni hulladékgazdálkodási díjszabás alakítható ki minden háztartás számára – pontosan követhető, hogy hol hányszor ürítették a kommunális tárolóedényt.

Forduljon a Fenntarthatóbb Felvidékért civil szervezethez, tervezzünk közösen a megfelelő döntések meghozatala érdekében, továbbá vásároljon olyan eszközöket és hajtson végre olyan infrastrukturális fejlesztéseket, melyek a lakosság kényelmét szolgálják majd! A hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság részévé válik, ami a jelenlegi kötelezettségek megoldásán felül komolyabb hosszú távú tervezést igényel. Ne feledje az Európai zöld megállapodásban és a Párizsi egyezményben foglaltakat sem! 2025-től a textilfélék szeparálása is kötelezővé válik, amiről jövő heti cikkünkben olvashatnak majd. A KompAkt Slovakia szervezettel közösen a kommunikációs kampányok kivitelezésében is segítünk Önöknek.

(Pék Pál/Felvidék.ma)