Filip Mónika államtitkár és Gajdács Mónika, a nemzetiségi iskolák főosztályának főigazgatója a Szondy György Gimnázium tanévnyitóján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Országszerte zajlik a beiratkozási program. Az alapiskolai beiratkozás mellett április 10-ig kell eldönteniük a végzős kilencedikeseknek, hogy melyik középiskolában szeretnék folytatni a tanulmányaikat.

A szlovákiai és köztük a felvidéki magyar tanítási nyelvű középiskolák előre meghatározott létszámú osztályt nyithatnak. Számos esetben több magyar anyanyelvű diák is választaná az adott oktatási intézményt, azonban az iskola keretlétszáma nem engedi a felvételüket.

Egyes régiókban, megyékben több a magyar nemzetiségű és magyar iskolát választó diák, mint amennyit az ottani magyar, illetve magyarul is oktató intézmény felvehet. Ilyen helyzet állt elő Kassa megyében is. Mint arról beszámoltunk: online tanácskozáson keresték a megoldást a megye magyar képviselői, valamint a megye elnöke.

A Kassa megyei helyzetre reagált az oktatásügyi minisztérium is, mely a megyékkel együttműködve a hatályos jogszabályok értelmében minden évben meghatározza a diáklétszám felső határát a középiskolák első évfolyamai számára.

A minisztérium egy összesített számot határoz meg az egész megyére vonatkozóan és kizárólag a megye hatáskörébe tartozik, hogy a keretszámot saját fenntartású oktatási intézményei között hogyan osztja el

– olvasható Filip Mónika államtitkár közleményében.

Mint folytatja: „a közelmúltban Kassa megyével is egyeztettünk a kérdésről. Érdeklődtünk a diákok iskolaválasztási rendszeréről, egyben kértük, hogy a magyar nyelvű középiskolákra vonatkozóan elegendő létszám álljon rendelkezésre a megye által működtetett középiskolákban. Kassa megye biztosított bennünket arról, hogy megoldást találunk a helyzetre.”

A Szlovákiai Magyar Szülői Szövetség kérte a 2021/2022-es iskolaévre vonatkozóan a magyar tanítási nyelvű középiskolák első évfolyamai számára érvényes maximális diáklétszám átértékelését Kassa és Besztercebánya megyében.

Rámutattak arra, hogy több diák készül magyar tannyelvű középiskolába, mint amennyit a megyék által meghatározott maximális diáklétszám engedélyez – jegyezte meg az államtitkár.

„Fontos megjegyezni, hogy a diákok két középiskolába adhatják be felvételi kérelmüket, így a végső szám, hogy mennyi diák adta be végül jelentkezését az egyes magyar tanítási nyelvű középiskolákba, áprilisban válik ismertté, amikor lezárul a jelentkezési határidő” – szögezte le.

A keretlétszámok más felvidéki magyar tanintézmények diákfelvételét is befolyásolják. Mint korábban a Felvidék.ma-nak Petrezsél Zsuzsanna, az ipolysági Szondy György Gimnázium igazgatója elmondta: a számukra  a következő évre meghatározott keretlétszám elégségesnek tűnik, ám az előző években vissza kellett utasítaniuk diákokat.

A nemzetiségi és az inkluzív oktatásért felelős államtitkár végezetül kifejtette:

„kulcsfontosságú számunkra, hogy minden diák, aki magyar nyelven szeretné folytatni középiskolai tanulmányait, lehetőséget kapjon arra, hogy saját anyanyelvén tanuljon.”

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)