(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ipolysági városháza adott otthont annak a szakmai találkozónak, amelynek a központi témája a város területén lévő gimnáziumok létszámának alakulása volt.  Mint az egyeztetésen hangsúlyozták, a város vezetésének, a megyei fenntartónak valamint a város tanintézményei igazgatóinak közös célja a gimnáziumok létszámának stabilitása, s ezáltal az Ipoly menti település közösségének az erősítése.

„Tájékoztató jellegű munkaértekezlet volt Ipolyságon, ahol a központi kérdés a középiskolák létszáma stabilitásának a koordinálása volt”

– nyilatkozta  a Felvidék.ma-nak Csenger Tibor, Nyitra Megye Önkormányzatának alelnöke.

„A megyei fenntartású középiskolák létszáma az elmúlt időszakban megyei szinten fokozatosan csökkent. Ez a csökkenés tartósnak bizonyult, és ahhoz vezetett, hogy gazdaságilag nem önfenntartók a megye területén lévő egyes középiskolák. Bizonyos mértékben a megye pluszköltségekkel segíti ki a fenntartásába tartozó iskolákat” – magyarázta az alelnök. Hozzátette, a városban működő Szondy György Gimnázium és a szlovák gimnázium esetében is hasonló helyzet állt elő, a megye saját költségvetéséből biztosítja a fenntartáshoz szükséges pluszköltségeket.

A magyar állami gimnázium az utolsó négy évben átlagban húsz-húsz diákkal nyithatja meg első osztályait. Az önfenntartáshoz az ideális létszám a 23 fő lenne – jegyezte meg Csenger.

Azonban a középiskolákba felvehető diáklétszám központilag meghatározott keretszám alapján történik. A szaktárca jóváhagyásával Nyitra megye immár sokadik éve 17 főben maximálja az ipolysági állami gimnáziumba felvehető diákok számát, holott sok esetben jóval több diák érdeklődik az iskola iránt, ám a meghatározott keretszámot csupán pár fővel lépheti túl az iskola.

Zábrady Károly monumentális mozaikalkotása az ipolysági gimnázium homlokzatán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Petrezsél Zsuzsanna korábban a Felvidék.ma-nak elmondta: „A 2021/22-es iskolaévben egy tizenhét fős osztály megnyitását tették lehetővé számukra. Ehhez szeptemberben maximum három további fő engedélyezett. A húszfős első osztály a jelenlegi Ipoly menti térség demográfiai adataihoz mérten elégségesnek bizonyul.”

Hozzátette: az előző években számos alkalommal kellett visszautasítaniuk az érdeklődőket, mivel az előre meghatározott keretszámot nem léphették túl. Sajnos megyei szinten mindeddig nem sikerült előrelépést kieszközölni.

„A megye részéről most ígéretet kapott a Szondy György Gimnázium, hogy a következő iskolaévtől huszonhárom fővel indíthatja az első osztályát.  Ezzel is a tanintézmény létszámának a stabilitását célozzuk meg” – emelte ki az alelnök.

Idén szeptemberben még maximum húsz fő kezdheti meg a tanulmányait a majdnem száztíz éves múltra visszatekintő iskolában. A 2022/2023-as iskolaévben várható a beígért keretlétszám megemelése.

Mint elhangzott, a keretszámok meghatározásánál figyelembe kellene venni Ipolyság speciális fekvését. Hiszen a Lévai járásban, illetve Nyitra megye délkeleti csücskében elhelyezkedve, az itteni középiskolák vonzáskörzetének egy része a Besztercebánya megyéhez tartozó Nagykürtösi járás magyar falvaira is kiterjed, innen is számos diák látogatja a helyi gimnáziumot. Mindazonáltal a diáklétszám nagy hányadát a helyi alapiskola és a környező kistérség magyar tanintézményei adják.

A négyemeletes gimnázium épülete az Észak lakótelepen (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Hasonló a helyzet a helyi szlovák gimnáziummal is. Az elmúlt évtizedben specializálódott, kétnyelvű (szlovák-angol) tanintézménnyé vált, ám az igényesebb oktatást kevesebben választják. Mivel a szlovák és a magyar állami gimnázium egy épületben, ám külön igazgatóság alatt működik, így a létszám alakulása kölcsönösen befolyásolja a másik intézményt is.

A négyszintes panelépület fenntartása és működtetése ráfizetéses a megye számára. A létszám enyhe növekedése már segítene a monumentális iskolaépület fenntartásában.  A szlovák iskolánál felmerült a koncepcióváltás lehetősége a létszám emelkedése és a gazdasági helyzet stabilitása érdekében.

A találkozón felmerült az iskolaösszevonás, mint megoldási lehetőség is. Ám jelenleg elsősorban még a gimnáziumok létszámának növekedése, stabilitása a cél, erre érkeztek javaslatok a találkozón – szögezte le Csenger Tibor. A megfogalmazott javaslatok az elkövetkező években fejthetik ki a kedvező hatásukat.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)