(Forrás: NCZI, MZ, ÚVZ)

Április 19-től a COVID-automata szerinti besorolás alapján egyetlen járás sem kap fekete besorolást, azaz nem lesz érvényben a legmagasabb szintű figyelmeztetés. 27 járás lesz a bordó, 41 a vörös zónában, és négy a rózsaszínben. Szlovákia a fekete helyett bordó besorolásba kerül. A kormány a szerdai ülésén hagyta jóvá a járások új besorolását.

Harmadfokú figyelmeztetés lesz érvényben a Báni, a Biccsei, a Csacai, az Alsókubini, a Gölnicbányai, a Homonnai, az Illavai, a Korponai, a Kiszucaújhelyi, a Lőcsei, a Losonci, a Turócszentmártoni, a Miavai, a Vágújhelyi, a Poltári, a Poprádi, a Vágbesztercei, a Puhói, a Nagyrőcei, a Rózsahegyi, a Szenicei, a Szinnai, az Ólublói, a Trencséni, a Stubnyafürdői, a Turdossini és a Zsolnai járásban.

Másodfokú figyelmeztetés a Besztercebányai, a Selmecbányai, a Bártfai, a Pozsonyi, a Breznóbányai, a Gyetvai, a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Galgóci, a Késmárki, a Komáromi, a Kassai, a Kassa-vidéki, a Lévai, a Liptószentmiklósi, a Malackai, a Mezőlaborci, a Nagymihályi, a Námestói, a Simonyi, a Bazini, a Pöstyéni, az Eperjesi, a Privigyei, a Rimaszombati, a Rozsnyói, a Kisszebeni, a Vágsellyei, a Szenci, a Szakolcai, a Szobránci, az Iglói, a Sztropkói, a Felsővízközi, a Tőketerebesi, a Nagyszombati, a Nagykürtösi, a Varannói, a Zsarnócai, a Garamszentkerszti és a Zólyomi járásban lép érvénybe.

A Nyitrai, az Érsekújvári, a Nagytapolcsányi és az Aranyosmaróti járásban első fokú figyelmeztetést vezetnek be.

(TASR/Felvidék.ma)