A Missziós kereszt a Bacsfa-szentantali kegytemplomban (Fotó: Mészáros Angelika/Felvidék.ma)

Mint ahogyan arról beszámoltunk,  Bacsfa-Szentantalon, a templom kegyképe előtt, a Vérkönnyező Boldogasszony csallóközi búcsújáróhelyen, a kegykép csodájának 306. évfordulójára emlékezett a felvidéki hívő közösség. Az évforduló alkalmából és a közelgő Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére a kegytemplomba érkezett Budapestről a Missziós Kereszt.

Portálunknak Mészáros Angelika önkéntes segítő mondta el a kegyhely történetét és az esemény lefolyását.

306 évvel ezelőtt, 1715. június 19. és 25. között, a Szent Antalról elnevezett kolostor templomában, a Boldogasszony képe vért könnyezett. A sírás vérkönnyeit egy kendőcskében (purificatorium) gyűjtötték egybe, s ezt az ereklyét máig is őrzik. Azóta a búcsú napján az ereklyét kihelyezik a főoltárra, hogy a hívők hódolhassanak előtte. A zarándokok az oltárt megkerülve vonulnak az ereklye tiszteletére.

„Ettől az időtől kezdve minden évben seregestől zarándokol a nép Szentantalba, hogy a Csodás Kép előtt kérjenek a Boldogságos Szűztől bajaikban segítséget” – olvasható a fennmaradt jegyzetekben.

A kegykép, egy vászonra festett olajkép, mely ismeretlen mester alkotása, az egykori ferences templom főoltárán Szűz Máriát és a kis Jézust, fején dupla koronával ábrázolja. A kegykép sajátossága maga a festésmód, a ruházat, valamint sajátos a Boldogasszony és a kis Jézus arca. A Boldogasszony nyakát gyöngyfüzér díszíti, a Kisdedet a jobb karján tartja, a Gyermek Jézus pedig baljával a Szűzanya ajkát érinti.

Az ereklyét a dunaszerdahelyi Szent György Lovagrend tagjai hordták körbe (Fotó: Mészáros Angelika/Felvidék.ma)

A kegytemplom búcsújának ünnepére, június 18-án megérkezett Budapestről a Missziós Kereszt.

Az ünnep alkalmából Schranko László helyi plébános, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma előtt, a szentek ereklyéivel, a Mindenszentek litániájával, majd szentmisével nyitotta meg a június 18-tól 22-ig tartó Könnyező Szűzanya búcsúját.

László atya a missziós keresztről elmondta: „a magyar szentek mellett megférnek rajta más nemzetiségű szentek ereklyéi is,

mint Boldog Hopkó Bazil görögkatolikus püspöké, akivel Esterházy János együtt raboskodott, s akinél gyónni és áldozni tudott. A püspök pedig Esterházyra bízta az Oltáriszentség őrzését.

A nemzeteknek meg kell békélniük egymással nemcsak a bajban, hanem békeidőben is.”

A szlovák nyelvű liturgiákat szombaton tartották, amikor az ünnepi szentmisét Stanislav Zvolensky pozsonyi érsek mutatta be. A szentmise keretében felszentelte az új keresztelőkutat, mely a nyékvárkonyi Jarábek Antal munkája.

Az Oltáriszentség előtt gyermekek szórták a virágszirmot (Fotó: Mészáros Angelika/Felvidék.ma)

Vasárnap, a főünnep napján a szentmise a templomkertben került bemutatásra több száz zarándok jelenlétében. A főcelebráns Erdő Péter, esztergom-budapesti érsek volt, koncelebrált Orosch János nagyszombati érsek, Haľko József pozsonyi segédpüspök, Kiss Róbert kanonok és a felvidéki paptestvérek. A szentmisén, a dunaszerdahelyi Nemzetközi Szent György Lovagrend szolgált.

Erdő Péter üdvözlő beszédében felhívta a figyelmet a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, melynek részvételére, az erre a célra felállított sátornál regisztrálhattak az érdeklődők.

A hagyományos körmenet elmaradt, de az Oltáriszentséget kis körmenetben a templomkertben körbehordozták, az Úr útját a gyermekek virágszirmokkal jelezték. A processzió a templomba vonult és a bíboros a felújított tabernákulumot újraszentelte.

A szentmise végén egy kislány köszönte meg Erdő Péter atyának a szolgálatát és kérte, hogy találkozzanak a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amikor a felvidéki társaival először járulhat a szentáldozáshoz. Himnuszokkal zárult a szentmise, melyet a felvidéki Mária Rádió Mirjam közvetített.

Hagyományosan Lorettói litániával, majd Mária-köszöntővel folytatódott, és szentségimádással, szentségi áldással zárult a vasárnapi ünnepség.

Köszönet Erdő Péter bíboros szolgálatáért (Fotó: Mészáros Angelika/Felvidék.ma)

Hétfőn a délutáni órákban folytatódott a kegyeletadás, szentmisével, rózsafüzér és litániák imádkozásával, szentségimádással, majd kedden a délelőtti órákban, a Missziós kereszttől való búcsúzással zárult az ötnapos Könnyező Szűzanya búcsúja.

Az ünnepségsorozat minden napján a Szent Antal Szkóla kórus közreműködött, vezényelt Galambos Krisztina, orgonált Restály Rita.

A rendezvény ezúton is teljesítette küldetését, melyről a szentantali búcsújárók így vallanak az imafüzetben:

„Észak-Csallóköz kincse a szentantali ferences kolostor. Ez a nagy vonzóerejű és sok lelki örömöt, boldogságot ajándékozó búcsújáróhely három évszázada áldása a vidéknek.

Az ünnepi szentmisét a felvidéki Mária Rádió közvetítette (Fotó: Márkus László/Felvidék.ma)

Mindenkori célja volt ennek a kolostornak, hogy kulturálisan, vallásilag és erkölcsileg fölemelje a régió népét. Ezt a hivatását évszázadokon keresztül teljesítette, jelleget, mélységet, vallásosságot ajándékozva ennek a népnek.

Ez a szép szentegyház és a körülötte elterülő kálvária és búcsújáró park ma is kedves helye a csallóközi népnek. Úgy mondja a csallóközi ember: “Jó Szentantalba menni, mert ott olyan jó imádkozni, és könnyű gyónni.”

Az emberek ma is Istentől kegyelmeket kérni jönnek ide, s megerősödve, boldogan térnek haza.

(BK/Felvidék.ma)