Kép: Limes Galéria

A Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete a népszámlálás témája köré szerveződő kiállítást nyit meg július 9-én a Limes Galériában. 

A kiállításon bemutatott karakterek esztétikai lenyomatai azon polgároknak, akik a népszámlálás kérdőívét kitöltve, jelezték elfoglalt helyüket a közös halmazként értelmezett társadalomban.

Ez utóbbi sok tekintetben homogénnek szeretné láttatni magát, de már régóta nem az, s talán sosem volt teljesen az.

Aki kitöltötte a népszámlálás kérdőívét, az nagyon jól tudja, hogy általános jellegű kérdések megválaszolását tartalmazta az űrlap. A kurátor választása nem véletlenül esett a figuratív ábrázolásmód bemutatására, ahol a portrén, a megfestett emberi alakon, bizonyos helyzetben ábrázolt testrészen keresztül rajzolódik ki az egyén karaktere, valós emberi jellemvonása.

A válogatásba került műveken soha nem pusztán tárgyiasított, elidegenedett személyként rögzül az ember. A megfestett alakok olyan egyetemes jegyeket hordoznak, melyek a közösség bármely egyénére igazak lehetnek, ott van közöttük a progresszív, a szintetizáló, a magánnyal küszködő, a kereső, az újrarendező, a vallásos.

Az adatok mögött megbúvó igazságról még sincs reális képünk, miszerint az anonimitásba burkolózó egyének együtt-léte vajon zavart kelt-e, vagy jól megfér egymás mellett.

Mindenesetre fontos a szerepvállalás, mert a népszámlálás utolsó fázisaként a résztvevők válaszait halmazokba rendezik, hogy egy összképet kapjunk arról a társadalomról, amellyel szoros szimbiózisban élünk, és választ kapunk arra, hányan vagyunk még.

A kiállítás fővédnöke Bauer Ildikó kultúrmenedzser, önkormányzati képviselő, a kurátor pedig Balla Rita. Kiállító művészek: Bugyács Sándor, Golasz Tímea, Hajnovics Márta, Kopócs Tibor, Kovács Csonga Anikó, M. Kiss Márta, Szamaránszky Emőke, Tomovics Marianna, Vámos János.

(Sajtóközlemény)