Legutóbb oldalunkon arról számoltunk be, hogy Hideghéthy Csaba és Méry János somorjai önkormányzati képviselő látványos kisvideót készítettek a Somorjához tartozó Sámot Árpád-kori templomáról. Azóta már az elektromos áramot is beszerelték a templom területére, júliusban pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: Myjavec Pál plébános úr beleegyezett, hogy a Csemadok Somorjai Alapszervezete  és a Somorjai Katolikus Egyházközösség  által közösen szervezett zarándoklatot követően, majd 50 év után újra tartassék szentmise Sámoton, az Antióchiai Szent Margit templomban.

A gyalogos zarándoklat délután 16 órától indult a somorjai Nagyboldogasszony plébániatemplom elől, melyet Pammer Tamás papnövendék vezetett. A zarándokok az úton öt alkalommal álltak meg, ahol rózsafüzért imádkoztak, így szinte percre pontosan 18:00-ra érkeztek meg az először az 1260-as években említett templomhoz, melyet a szentmise előtt pár nappal a Via Nova Somorja tagjai kitakarítottak, a környékét is rendbe tették, s a délelőtt folyamán a Csemadok Somorja tagjai padokat vittek a hajóba, a szentélybe pedig egy kisméretű oltárasztalt.

A kezdésre a templom teljesen megtelt, ráadásul a gyalogos zarándoklat résztvevőin kívül egyesek bicajjal és autóval is érkeztek.

„A szentmise alatt a hívek különleges élményben részesülhettek: a szűk tér, az orgona és a kántor hiánya miatt Myjavec Pál plébános úr kezdte a kezdő éneket (Hozzád sóhajt a lélek urunk), melyet a hívek az ezeréves falak között teljes hangerővel énekeltek, s melynek így hátborzongatóan felemelő hatása volt.

De ugyanez volt az ember érzése a közös imáknál, és a szentmise végén a Boldogasszony Anyánk éneklésénél is“ – mondta portálunknak Méry János, a Csemadok Somorja vezetőségi tagja, az egyik szervező.

Myjavec Pál plébános úr szentbeszédében a templomról, annak fénytemplomi jellegéről, a közösségünkről és arról beszélt, miért jó és fontos, hogy ennyi idő után újra szentmisét celebrálhattak a templomban.

A most itt, ezen a helyen megtartott szentmise azért sem jelentéktelen dolog, mert a 20. század és annak háborgó, viharos évtizedei könyörtelenül lesújtottak a kápolnára: berendezését széthordták, amúgy is szegényes szakrális funkciói teljes egészében megszűntek: 1950 és 1980 között gabonatárolásra használták.

A rendszerváltozás utáni évtizedektől kezdve a közelmúltig terei üresen kongtak és kihasználatlanok voltak. 2015 előtt az itt éjszakázó hontalanok, részeg tivornyázók ütöttek sebet az évszázados falakon.

Portálunk 2015-ben foglalkozott először a sámoti templommal, akkor egy művészeti projekt kapcsán. Azóta arról is írtunk , hogy el kellett távolítani a templom életveszélyessé vált tornyát, majd pedig arról, hogy a Via Nova Somorja tagjai és önkéntesei kezdték el kitakarítani a templom környékét, melyek után 2016-ban megkezdődhetett a templom külső állagmegóvása. Erről portálunk szintén részletesen beszámolt.

Maga a belső tér hasonló, mint a Csallóközben megtalálható egyéb Árpád-kori kápolnák felépítése, terei:

„ A síkmennyezetes hajóhoz félköríves diadalívvel kapcsolódó dongaboltozattal, a végén negyedgömb-kupolával fedett félköríves alaprajzú szentély, e korszakra jellemző alaprajzi típus. A szentélyhez északról – ugyancsak dongaboltozattal fedett – sekrestye csatlakozik. A templom részben átalakított, de félköríves záródású ablakai ugyancsak őrzik a középkori hangulatot. Nyugati oromfala fölött – talán a 19. században konstruált – kisméretű, fából készült harangtorony emelkedik ki a tetőzetből”.

– írja a www.muemlekem.hu

A mostani szentmise után a templom nem marad újra hosszú ideig csendes, hiszen Cseh Tamás Szólista, kamarazenész, illetve zenekari játékos   a somorjai katolikus egyházközség és a Via Nova Somorja augusztus 25-én jótékonysági koncertet  szervez, melynek bevételét a szervezők a templom felújítására fordítják.

Végezetül pedig szeretnénk, ha a Kedves Olvasó picit átélhetné a sámoti szentmise hangulatát, ezért egy pár másodperces videó-felvétellel zárjuk cikkünket, melyet a sámoti Antióchiai Szent Margit templom facebook oldala tett közzé, ITT. .