Esterházy János, archívum

Esterházy János életművét áttanulmányozva, az a felismerés született meg bennem, hogy az ő története az elvhű útkövetésről szól. A sors számtalanszor felkínálta neki az egyszerű, gondtalan élet lehetőségét. De ő tudta, hogy számára nem járható az olyan egyszerűnek nevezett út, mely gyávasággal van kikövezve. Esterházy hagyatékát tehát a legjobban az őseitől örökölt és neveltetésében megfogalmazott, soha fel nem adott sziklaszilárd keresztényi hazaszeretete tükrözi.

Esterházy János tanult, értelmiségi, vagyonnal rendelkező ember volt, így megtehette volna nemes egyszerűséggel, hogy pénzét és tudását önző célokra fordítsa. Ezzel gondtalan és biztonságos életet biztosíthatott volna a maga számára, de ez az fölényes úri gondolkodás soha nem jellemezte sem őt, sem pedig családját. Esterházy hagyatéka összességében felfogható a felvidéki magyarság iránt tanúsított állhatatos tenni akarás és példaadás együtthatójaként is, de szerintem ennél jóval gazdagabb tartalommal bír. Az ő hagyatéka ugyanis nemcsak a felvidéki magyarság, hanem az egész magyar nemzet számára szolgál példaként.

Igaz ugyan, hogy személyét és életművét leginkább a felvidéki magyarság érdekében kifejtett munkássága határozta meg, hiszen mindig is a felvidéki magyarok érdekeit képviselte, viszont az ő szellemi, lelki öröksége jóval túlszárnyalja ezeket a kereteket.

Az Esterházy-hagyaték nem sorolható be egy letűnt kor elavult eszméi közé, mert az örök érvénnyel bír. De ha csak annyit jegyzünk meg mindebből, hogy ő a nemzetért élt és halt mártírhalált, megfosztjuk önmagunkat attól a felismeréstől, hogy az Esterházy János által a felvidéki magyarság megmaradása érdekében kifejtett küzdelem igazsága ma már egy egész nemzet megmaradásának szorongató kérdéseire is választ tud adni.

A hagyaték eszméje ugyanis két fő részből áll, a keresztényi hitvallásból és a hazaszeretetből. Ennek elsajátítása ma is békés erőt adhat nekünk a mindennapokban.

Soha nem szabad gyűlölnünk a más értékeket valló nemzeteket, de ragaszkodnunk kell a saját identitásunkhoz. A hagyományok és a felmenőink bölcsessége kitartást ad és útmutatásul szolgál a mindennapokban, hogy tudatosítsuk, miért és mivel kell megküzdenünk saját megmaradásunk és jövőnk érdekében.

Ezek az értékek a nevelés által generációról generációra szállva szolgálhatják a magyarság jövőjét. Így kell ma is látnunk és értelmeznünk Esterházy János életét és példamutatását, melynek öröksége halála után is megtartja értékét és napjainkra egyre inkább aktuálissá válik. Gróf Esterházy János öröksége egy olyan kiemelkedő tanítás a mai magyarok számára (bárhol éljenek is) mely a hazaszeretet fontosságáról szól, s amely megmutathatja, milyen erős támaszt tud nyújtani számunkra a keresztény hit és a nemzeti öntudat. Ezek az értékek ugyanis Esterházy tanítását igazolva, valóban minden korban megállják helyüket és iránytűként, kapaszkodóként szolgálhatnak számunkra napjainkban is. Jómagam ezért is szeretnék Esterházy János eszmeiségének hírvivője lenni és remélem egyre több magyar honfitársam osztozik velem ebben a felismerésben.

(Mészáros János/Felvidék.ma)