A Magyar Közösség Pártja országos kongresszusát megtisztelte jelenlétével Szili Katalin magyar miniszterelnöki megbízott, aki beszédében kifejtette, hogy a mai ülés arról is döntött, milyen jövőképre van szüksége a felvidéki magyarságnak.

„Tudjuk, hogy voltak pillanatok az elmúlt harminc esztendőben, amikor a felvidéki magyarság tudott együtt gondolkodni, képes volt a párbeszédre, s tudott tenni azért, hogy például a népszámlálás során érezzék, minden magyar számít. Köszönettel tartozom azért, hogy megtartották hitüket, még akkor is, amikor nehéz volt ez az út, s tartották magukat a magyar alkotmányban is megfogalmazott egymásért viselt felelősségvállaláshoz” – mondta Szili Katalin.

Emlékeztetett, hogy az előző alkotmányban az szerepel, hogy felelősséget érzünk egymásért. Érezni belső dolog, felelősséget viselni viszont a hétköznapi felelősségvállalást jelenti, azt, amit a magyar kormány és az anyaország tesz minden pillanatban, akkor, amikor magyar bölcsődét, óvodát épít, segíti az oktatás vagy éppen a nyelvhasználat ügyét, s ide tartozik a gazdasági támogatás is.

Szili Katalin megköszönte a vezetők mellett minden MKP-tagnak, hogy naponta tették a dolgukat, hiszen az MKP volt eddig is a legnagyobb politikai erő, létszámát és súlyát tekintve is.

„Ez a politikai erő az elmúlt 23 év során mindvégig kiállt a felvidéki magyarságért. A mai napon azt a döntést hozták, hogyan lehet egy új politikai formációban úgy tovább tenni áldozatosan a dolgukat, hogy abban valóban benne legyen mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy sikeresek lehessenek” – szögezte le.

Ezt az egyesülést kegyelmi pillanatnak nevezte, amit nem szabad elmulasztani.

„Ugyanakkor nem szabad visszaélni a választók bizalmával, azzal, hogy hisznek abban, hogy egy komoly politikai erő érdekképviseletet tud biztosítani akár a parlamentben, akár megyei szinten, régióban vagy helyben. Ezért ki kell tudnunk azt is mondani, hogy az a Szövetség, ami létrejön, nem a cél, ez nem a vége, hanem a kezdet” – figyelmeztetett Szili Katalin.

Mint mondta, a Szövetség létrejötte eszköz ahhoz, hogy egy sikeres magyarság élhessen a Felvidéken, hogy ez a siker annak a kovácsa legyen, hogy az itt élők szülőföldön tudjanak maradni, boldogulni, gyarapodni, azon a szülőföldön, ahol őseik éltek.

„Ezentúl a Szövetségnek már nem a belső vitákról kell szólnia, hanem arról a tartalmi politikáról, ami mindenki számára a jövő reményét jelenti. Ez a Közép-Európa csak akkor fogja tudni a súlypontot megteremteni, ha a párbeszéde kialakítja az együttműködést. Lehetnek vitáink, de a nemzet alapvető kérdéseiben egységnek kell lennie” – mondta.

Végezetül elmondta, hogy az új politikai erőnek meg kell tartania a hitét, hogy a kitűzött célokat véghez tudja vinni.

„Nem szabad feladni. Amit a választóknak, a magyarságnak megígértek, azt állhatatosan végig kell vinni és meg kell tartani. Eleget kell tenni a korparancsnak. Ez hozhatja el azt a jövőt, hogy ha majd újabb 23 év múlva itt állunk, a szemébe tudjunk nézni a következő generációnak” – tette hozzá.

Forró Krisztián, az MKP országos elnöke is megköszöntötte a magyar kormány támogatását, azt a segítséget, melyet a felvidéki magyaroknak nyújt. 

Ülésezik az MKP VI. Országos Kongresszusa Rimaszombatban – képekben

(HE/Felvidék.ma)