Carlo Acutis, korunk legújabb fiatal szentje Fotó: Wikipédia

Egy évvel ezelőtt, október 12-én, halála után tizenöt évvel, Assisiben boldoggá avatták a 15 éves korában elhunyt olasz fiút, Carlo Acutist.

Carlo vidám fiú volt, rengeteg baráttal, mindennap járt szentmisére, imádkozta a rózsafüzért, szentségimádáson vett részt.

Hétéves korában lett elsőáldozó. Ennek is megvan a maga története: édesanyja hároméves kisfián keresztül közeledett a hithez, aki mindig be akart menni a templomba, és virágot vitt a Szűzanyának. Az asszony elkezdett teológiát tanulni, és egy idős milánói pap megkérte, tartsa ő a felkészítést az elsőáldozásra. Azt kérte, hadd vigye magával az akkor hatéves fiát. A pap végül úgy látta, Carlónak olyan érett hite van, hogy külön engedéllyel neki is kiszolgáltatta a szentséget.

Meglehetősen jómódú családba született, de egész életében egyszerűen, alázatosan élt, tiszteletben tartva mindenkit.

Állhatatosan képviselte a hitét barátai előtt: „Nem én, hanem Isten” – mondogatta gyakran. Az internet volt a másik nagy kedvtelése, példaképe ebben Steve Jobs volt, akitől sokszor idézte: „Az idő véges, ne pazaroljátok el azzal, hogy valaki másnak az életét élitek.”

Carlo 2006. október 12-én halt meg a monzai kórházban a leukémia egy különlegesen agresszív formájában, amely három nap alatt végzett vele. Szenvedéseit az Egyházért és a pápáért ajánlotta fel, édesanyjának pedig ezt mondogatta: „Azzá válok, aki már most vagyok Isten gondolataiban.”

Antonia Salzano, Carlo Acutis édesanyja, fia felnyitott sírja előtt Fotó: Wikipédia

Halála előtt Carlo vigasztalta édesanyját: „Ne aggódj, sok jelet adok majd neked.” Antonia Salzano Acutis nem sokkal később álmodott a fiáról, aki álmában azt mondta neki, újra édesanya lesz. 2010-ben, négy évvel később ikrei születtek. Ők is mindennap járnak szentmisére, imádkozzák a rózsafüzért, szeretik Istent.

Az édesanya meghatottan mesél Carlóról, és fontosnak tartja, hogy a boldoggá avatása arra figyelmeztessen, hogy mindenki az életszentségre kap meghívást.

Carlo 11 éves korában maga is végzett hitoktatást a plébánián, készített egy internetes felhívást, hogy önkénteseket toborozzon a jezsuiták szolgálatához, kiállítást rendezett az eucharisztikus csodákból, elindította a „jóság lavináját”, sok megtérést ébresztett maga körül. Most pedig egész Olaszországból zarándokolnak a sírjához, fiatalok, idősek.

Letérdelnek, imádkoznak, és mindenki mosolyogva távozik a farmeros fiú, korunk új szentje sírjától. Sokan az internet védőszentjeként emlegetik. A családhoz naponta érkeznek az e-mailek, több száz fiatal mondja el, hogy Carlo Acutis példáját követve elkezdtek közeledni a hithez, szentmisére járni.

Sokan tulajdonítják csodás gyógyulásukat a 15 évesen meghalt Carlo Acutis közbenjárásának.

A boldoggá avatáshoz elismert csoda 2013-ban történt, egy súlyos hasnyálmirigy-betegségben szenvedő brazil kisfiú gyógyult meg a közbenjárására.

Ő az első millennial, azaz Y generációs fiatal, akit szentté avattak.

Éppen emiatt a korábbi társaihoz képest, akik gyerekként vagy kamaszként léptek a szentek sorába, érdekes nevekkel illetik: „Isten influenszere”, „kíberapostol” és talán a legtöbb alkalommal „az internet védőszentje”.

Sorrentino püspök a koporsó megnyitásakor így emlékezett Carlóra: „Korunk gyermeke. Az internetes világ fiatalja, példa az életszentségre a digitális korban, ahogyan Ferenc pápa bemutatta őt az egész világ fiataljaihoz szóló levelében. A számítógép által – a csodákat bemutató kiállításával – indult el a világ útjain, ahogyan Jézus első tanítványai, hogy elvigye a szívekbe és a házakba az igazi béke hírét, amely oltja az emberi szívben lakó szomjúságot a végtelenség után. Azoknak a fiataloknak a szomját, akik valóban eredetiként akarnak élni, nem pedig múló divatok fénymásolataiként.”

Assisi, 2020. október 13. A 2006-ban, 15 évesen leukémiában elhunyt olasz fiú, Carlo Acutis bekeretezett fényképe az Assisi Szent Ferenc-bazilikában tartott boldoggá avatási szertartáson Assisi városban 2020. október 10-én. A Vatikánban 2020. február 22-én tették közzé azt a dekrétumot, amely elismeri Carlo Acutis tanúságtevő életét. A közép-olaszországi város Assisi Szent Ferencnek, a ferences rend alapítójának, Olaszország védőszentjének a szülővárosa.
MTI/AP/Gregorio Borgia

„Mindenki eredetinek születik – mondta Carlo Acutis –, és mégis sokan fénymásolatként halnak meg.” „Eredetiként” meghalni Carlo szerint úgy kell, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.

Forrás: MTI, Magyar Kurír
(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)