(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Advent első vasárnapja van. Sajnos a templomaink bezárták. Így különleges várakozási időszakot kezdünk el. A lelki vezetők e nehéz időszakban is megtalálják a megfelelő megoldást hitünk erősítésére és mélyítésére. Sokan online templomi alkalmakat közölnek, mások közzéteszik igehirdetésüket.

Az alábbiakban néhány lévai járásbeli lelki vezető adventi gondolataiból szemezgetünk.

Benčík Tibor, a lévai magyar katolikus híveknek az alábbi adventi üzenetet, lelkesítő szavakat küldte:  „Az idei advent mottójának a 33. zsoltár 20-21. versét választottam, mely így szól: „Az Úrra vár a mi szívünk, Őbenne minden örömünk!”

Mint írta: „A zsoltár szavai legyenek a vezérfonalunk az adventben. Ne veszítsük el örömünket és reményünket, mert aki az Úrra építi az életét, az soha nem fog csalatkozni. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége! Erre kell törekednünk, ezt kell az elsődleges munkánknak tekintenünk.

A mi feladatunk az, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek nyomán Isten áldásaiban részesülhetünk.

A megújulásra egyedül imára jövő válaszként számíthatunk, mert csak annak van karácsonya, akinek adventje is van. Ebben a kegyelmi adventi szent időben kívánok minden lévai és a Léva környéki magyar katolikus hívőnek nagyon sok kegyelmet, jó egészséget és Isten áldását.”

A teljes üzenet a Lévai Szent László Kör közösségi oldalán olvasható.

Az Ipolysági Református Egyházközség advent első vasárnapján is közzétette a közösségi oldalain az istentiszteleteket.

Tudunk-e advent napjaiban békésen ülni, békességgel a szívünkben

– teszi fel a kérdést az igehirdetésében Izsmán Jónás református lelkipásztor. A teljes istentisztelet az alábbi linken hallgatható meg.

Révész Tibor, a Barsi Református Egyházmegye esperesének advent első vasárnapi igehirdetése az alábbi linken hallgatható meg

Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. (Júdás 1,21) – e igeszakasz alapján szól a gyülekezeti testvérekhez Antala Éva nagyölvedi református lelkész.

Mint az írott formában közreadott igehirdetésben olvasható: „Emberi természetünkhöz tartozik, hogy bizonyos dolgokhoz ragaszkodunk, meg akarjuk tartani azokat a magunk számára. Közben természetes, hogy mindig azt szándékozzuk megtartani, ami valamilyen szempontból haszonnal jár, vagy boldogságot jelent életünkben. Nem vetjük el a jólétet és annak különböző megnyilvánulásait, mint például a pénzt, a kényelmes életformát, az egészségesebb és kedvezőbb életviszonyokat. De ugyanúgy nem vetjük el, hanem gondosan megtartjuk azokat a kedves emléktárgyakat, amelyek szívünkhöz nőttek és életünk részévé váltak. Lelki vonatkozásban pedig mindenképp meg akarjuk tartani azoknak a szeretetét, akik közel állnak hozzánk, a gyermek a szülői szeretetet, a szülő a gyermek ragaszkodását, a férj és a feleség az egymás kölcsönös hűségét, a barát az önzetlen barátságot. Ez a megtartási szándék ajándéknak tekinthető, hiszen ezáltal is szebbé, tartalmasabbá válik életünk.”

Az adventi várakozással kapcsolatban kifejtette:

„Ebben az adventi időben azt kell felismernünk, hogy megtartásra szántak vagyunk és megtartásunknak nincs más útja, hanem csak ez az egyetlen: megmaradni a szeretetben, Istennek a szeretetében.”

„Advent a várakozásnak, az állandó várásnak az ideje. Mi magunk csak néhány héthez kapcsoljuk, hiszen időszaka a karácsony előtti negyedik vasárnaptól tart karácsonyig. Ezt nevezzük a karácsonyi Jézus várása adventi idejének. Az Ige nem tilt ettől a várakozástól, de feltétlenül hív arra, hogy várakozásunkat ne kapcsoljuk csupán a karácsony előtti adventi időszakhoz, hanem egész életünk legyen és maradjon egy állandó várás, mégpedig Krisztus-várás” – fogalmaz az igehirdetésében.

Mint írja, a hívő egyetlen pillanatra sem kételkedik a beteljesedés felől. „Adventi várással várom az én Uramat, aki valóban hatalmába vette az életemet. Övé a fiatalságom, az öregkorom, övé vagyok egészségemben, betegségemben, övé a testem és a lelkem. Övé a jelenem és a jövendőm” – szögezi le Antala Éva.

A teljes igehirdetés ITT olvasható.

Áldott adventi várakozás kívánunk!

(PP/Felvidék.ma)