A magyarországi választások a Felvidékre nézve is meghatározóak a támogatási politikán kívül is. Nem mindegy, hogy a fenntartható fejlődést csak az LMBTQ kisebbségek jogaira és a zöldítésre hegyezik ki, vagy a társadalmi, gazdasági és környezeti harmóniára, melyről a globális célkitűzések szólnak, s amelyeket 2015-ben fogadtak el az Európai Unió és az ENSZ tagállamai. Nem mindegy, hogy csak elvi síkon tud emellett kiállni egy ország, vagy kormányzati erőként is tudja képviselni.

A Magyarországi választások tétje

Az Európai Unióban a kisebbségek védelme, a kultúra, a régi iránti tisztelet megmarad-e vagy sem – ez a jelen kérdése.

Hogy kisebbségként csak az LMBTQ mozgalmak jogait fogják kiemelten védeni az Európai Unióban, vagy kormányzati szinten minden társadalmi és nemzetiségi kisebbség védelmében is lesz, aki kiálljon, és tettekkel bizonyítsa nemzeti identitásunk megtartásának fontosságát a Kárpát-medencében.

Az ENSZ konferenciáján 2015-ben elfogadásra kerültek azok a célkitűzések, amelyek alapján a világ megváltoztatását tűzték ki az ENSZ tagállamai, s egyben az Európai Unió tagállamai is.

A cél az volt, hogy 2030-ig egy közös álláspont mentén, ideológiai kérdések nélkül, egy célt kövessen minden tagállam a jövőben, mégpedig a társadalmi jólét kialakítását, és hogy a gazdasági fejlődés úgy menjen végbe, hogy környezetünket kevésbé szennyezzük.

Olyan jólét kialakítását tűzték ki 2015-ben az EU tagállamai, melyek az ENSZ tagállamai is egyben, ahol minden kisebbség egyenértékűnek érezheti magát. Ezzel nem is lenne probléma, ha az Európai Unió vezetői ezt valóban így is gondolnák, és nem értelmeznék félre a célkitűzéseket.

Az Európai Unió liberális lobbija ezt egysíkúan értelmezi. Elfelejtik, hogy az az LMBTQ kisebbségeken kívül egyéb kisebbségek is léteznek az Európai Unió területén.

Felvidéki magyarként fontosnak tartom azt, hogy a fejlődés a belföldi gazdaságpolitikára épüljön úgy, hogy nemzetiségünket és kultúránkat megtartjuk, és gazdaságunk úgy fejlődjön, hogy környezetünkre is odafigyelünk.

Úgy gondolom, hogy a szlovák törvényhozás számára példaértékűek lehetnek a jelenlegi magyar kormányzat egyes szakpolitikai lépései.

Ugyanakkor minden politikai pártnak vannak olyan lépései, melyekkel nem érthet mindenki egyet, de összességében a jelenlegi kormány az Magyarországon, mely egyben kezeli a társadalmi, gazdasági és környezeti kohéziót.

(Pék Pál/Felvidék.ma)