A híd látványterve (Fotó: RRA)

A munkaterület átadásával a napokban elkezdődik az Ipolyvarbó és Őrhalom közt létesülendő Ipoly-híd építése. A munkálatok kivitelezőjét közbeszerzési eljárás során választották ki. Elkészült már az összekötő híd látványterve is. A munkálatokra 24 hónap áll rendelkezésre.

A térség számára létfontosságú híd uniós pályázatból, az INTERREG V – A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg. A hídépítés mellett számos fejlesztést és programot magában foglaló Határtalan természet című projekt koordinátora a nagykürtösi székhelyű Középső Ipoly-mente Területfejlesztési Ügynökség.

A hídépítés két gazdaságilag kevésbé fejlett térség településeit érinti. Az államhatár két oldalán fekvő községek közt eddig csupán egy faszerkezetű, átmeneti jellegű gyalogoshíd szolgálta a helyieket. Az autóforgalom számára mintegy 25 kilométeres kerülővel volt lehetőség az Ipoly túlsó oldalán lévő faluba eljutni. Ezen változtat a híd megépítése.

„A projekt elsődleges célja a közvetlen határon átnyúló összeköttetés javítása Ipolyvarbó és Őrhalom között. A beruházás a 31,5 m fesztávolságú közúti híd megépítése mellett a szlovák oldalon egy 40 m hosszú új, a hídhoz közvetlenül csatlakozó út és járda építését valamint 360 méteres szakaszon történő, a hídhoz vezető csatlakozó út felújítási munkáit is tartalmazza. A híd mellett pihenőhely kialakítására kerül sor. A magyar oldalon a településről a hídig egy 1,17 km hosszú új út épül” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Lőrincz Mária, a Középső Ipoly-mente Területfejlesztési Ügynökség igazgatója.

Határon átnyúló együttműködési pályázatot ismertették Ipolyvarbón (Fotó: RRA, archív)

A projekt partnerei Ipolyvarbó Község Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Mivel a helyi önkormányzat – egy kis lélekszámú település – nem rendelkezik elegendő pénzügyi forrással a határokon átnyúló közúti kapcsolat előfinanszírozásához és társfinanszírozásához, Besztercebánya Megye Önkormányzata segítő kezet nyújtott – magyarázta az igazgató.

Hozzátette: a pénzügyi támogatáson túl a megyei hivatal a Besztercebányai Regionális Közút-kezelővel együttműködve szakértői támogatást biztosított a beruházást érintő közbeszerzési eljárás előkészítését illetően, valamint szakmai segítséget nyújt az építési munkálatok végrehajtásához.

Mint már írtuk, a projekt a hídépítésen kívül más fejlesztések,  programok lebonyolítását is segíti. A projekt teljes költségvetése meghaladja a 4,6 millió eurót. Ennek jelentős részét, közel 4 millió eurót uniós támogatással az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza.

A 2,6 millió eurós költségvetésű híd megépítését a partnerek egyenlő arányban biztosítják. A szlovák oldalon a hídhoz vezető utak építésének és helyreállításának beruházási költségei 571 ezer eurót tesznek ki.

A szlovák állam 185 ezer euró társfinanszírozással járul hozzá a projekt megvalósításához.  Besztercebánya Megye az együttműködési megállapodás szerint Ipolyvarbó Önkormányzatának a pályázat kötelező társfinanszírozására 92 500 eurót biztosít, illetve folyósítja a kellő pénzösszeget a projekt előfinanszírozására.

Tekintettel arra, hogy a magyar oldalon az út építésének beruházási költségei meghaladják a projekt költségvetését, a magyar állam a társfinanszírozási összegen túl további 1 878 ezer euróval támogatja a beruházás megvalósítását – jegyezte meg Lőrincz Mária.

Faszerkezetű ideiglenes átkelő a két település között (Fotó: orhalom.hu, archív)

A szükséges egyeztetések, a dokumentációk  beszerzése és a háttérmunkálatok elvégzését követően november utolsó napjaiban megtörtént a munkaterület átadása, s ezzel kezdetét veszi a térség számára a hiánypótló híd építése.

„Az építkezés kivitelezője a magyarországi Hídépítő Zrt. A kivitelezőnek a beruházást legkésőbb 24 hónapon belül be kell fejeznie. Az új bekötőút építése és a hídhoz vezető meglévő út felújítása egy későbbi időpontban kezdődik, hogy minden beruházás időben és műszaki szempontból összehangolt legyen” – fogalmazott az igazgató.

A két település zökkenőmentes összeköttetése mellett a tágabb térség számára szintén fontos a híd megépülése. Ezzel kapcsolatban Lőrincz Mária kifejtette:

„Az új, határokon átnyúló közúti kapcsolat megteremtése elősegíti a határokon átnyúló munkaerő-mobilitást, csökkenti az utazási időt és az utazási költségeket. Ezzel egyidejűleg megoldódik Ipolyvarbó jelenlegi földrajzi és közlekedési elszigeteltsége is.”

Ugyanakkor a pályázat megvalósítása új lehetőségeket jelent a határon átnyúló foglalkoztatás növelésére, a gazdasági, kulturális, társadalmi és intézményi együttműködés fejlesztésére is. Ezáltal a térség kiaknázatlan természeti, történelmi és kulturális értékei is előtérbe kerülhetnek. A közös lehetőségek újabb fejlesztéseket eredményezhetnek az Ipoly menti kistérségben.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)