A szerző felvétele

Idén június 25-én volt 102 éve, hogy dr. Kucsera Ferenc lévai születésű, szentendrei római katolikus káplán a Tanácsköztársaság időszakában 27 évesen mártírhalált halt a szentendrei Duna-parton.

A hitéért, egyházáért és híveiért életét adó ifjú káplán mielőbbi boldoggá avatásáért a Lévai Szent László Kör idén már harmadik alkalommal tartott imaórát a lévai kálvárián. A hagyományosan 20:30 órakor kezdődő eseményre a kör tagjai zászlójuk alatt sárga egyenpólóban vonultak fel.

Valamennyi résztvevő mécsest hozott magával, melyek a lévai kálvária kápolnája bejárata előtt kerültek elhelyezésre. A mécsesek fénye mellett vette kezdetét az imaóra, melynek szép programját a kör titkára, Ivkovič Krisztina állította össze.

Fotó: Müller Péter

Elsőként litániát mondtunk Jézus Szent Szívéről, majd hosszasan fohászkodtunk dr. Kucsera Ferenc atya közbenjárásáért és az ő mielőbbi boldoggá avatásáért. Ezt követte az ima jó papokért, közösségünkért, a családokért, halottainkért.

Külön fohászt mondtunk a napokban a Mennyei Atyához távozó Karaffa János pozsonyeperjesi plébános úrért.

Fotó: Müller Péter

Ezt követte a Felvidéki magyarok imája, ima Jézus Anyjához, Szűz Máriához, az idei Szent József-év alkalmából ima a családapák példaképéhez, a jóságos Szent Józsefhez, valamint Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért.

Végül, de nem utolsósorban imádkoztunk a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért, annak szervezőiért, önkénteseiért és a résztvevőkért is.

Fotó: Müller Péter

A meghitt eseményt a Magyar szentek himnuszának közös eléneklésével zártuk, ahol elhangzottak Ferenc atya tiszteletére a még 2019-ben Léván megszületett sorok:

Léva szülöttje, Szentendre káplánja,
Kucsera Ferenc, hitünk szószólója,
Ki életét a juhaiért adta, magát feláldozva.

(Müller Péter/Felvidék.ma)