Soha nem vagyunk tétlenségre ítélve. Határok fölötti imaláncban vagyunk. Van, amikor az imádság az első és utolsó tett – mindig és mindenhol működik.

Európa- és világszerte imádkozunk az egyhetes folyamatos és egyre szélesedő imaláncban, amit helyi idő szerint minden nap délután 17 órától mondunk a https://europepraystogether.org/#uitdtjvdsdyqjrbqjaezunenepqvomrpnibj elérhetőség és kezdeményezés nyomán. Kis közösségek, családi és kiskörök részvételét nagy szeretettel kérjük az imaláncban, s adja a Szentlélek, hogy mind szélesebb imaháló alakuljon ki saját kezdeményezésre is ebben a nagyon kritikus világhelyzetben.  Ma már 17 481 regisztrált imádkozó könyörög együtt, de számuk ennél sokkal több, mert hozzájuk számos nem regisztrált testvér is csatlakozik, minden keresztyén felekezetből, szabadegyházból, a legkülönfélébb helyeken és helyzetben, még menekülők is, akik mobiltelefonjukon keresztül lépnek be a határtalan imaközösségbe.

Ma a főtéma: MÁRCIUS 14., HÉTFŐ

Imádkozzunk az ukrajnai politikai és lelki vezetésért. Védelemért ebben a nagyon veszélyes helyzetben. Erőért, kitartásért és bölcsességért számukra, népük számára és a Te szolgáid számára, Urunk, Istenünk.

IMÁK

Szerető Istenünk,

a te Fiad, Jézus Krisztus sírt egykoron Jeruzsálem felett.

Mi ma Ukrajna miatt sírunk és imádkozunk.

Könyörgünk azokért, akiket otthonukból és életükből kitaszítottak.

Könyörgünk azokért, akik légoltalmi pincékben rekedtek.

Könyörgünk azokért, akik szemtanúi voltak a halálnak és a pusztulásnak az utcákon.

Könyörgünk azokért, akik elszakadtak a szülőktől, gyermekeiktől, házastársuktól és testvéreiktől.

Hálát adunk azokért, akik vigasztalni próbálják a rászorulókat.

Azért is imádkozunk, hogy a kormányok nyissák meg a határokat, hogy az ukránok biztonságosan áthaladhassanak országukon útjuk célja felé.

Imádkozunk az élelmet, ruhát és menedéket biztosító egyházakért és egyénekért, áldd meg őket, Urunk!

Imádkozunk az egészségügyi dolgozókért, akik megpróbálják az összetört testeket újra összerakni.

Imádkozunk azokért a bátor oroszokért, akik demonstrálnak és rosszallásukat fejezik ki az ukrajnai katonai akciókkal szemben.

A Szentlélek adjon nekünk akaraterőt, hogy könnyeinket és együttérzésünket tettekre tudjuk váltani.

Szavainkkal, imáinkkal és példánkkal hadd kövessük akaratodat, Urunk, hogy igazságos béke születhessék meg végre fájdalmak és drámák közepette is világunkban és különösen Ukrajnában.

Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében imádkozunk, s kérünk: hallgasd meg kiáltásunkat, de ne a mi, hanem a Te akaratod legyen meg mindenben! Ámen.

https://www.methodist.org.uk/our-faith/prayer/prayers-for-ukraine/

Szerető Istenünk,

Imádkozunk Ukrajna népéért,

mindazokért, akik szenvednek vagy félnek,

légy közel, kérünk hozzájuk és védelmezd meg őket.

Imádkozunk a világ vezetőiért,

az együttérzésért, a bölcsességért,

ezek irányítsák döntéseiket.

Imádkozunk a világért,

hogy ebben a válságos pillanatban

szolidaritásból nyújtsa ki minél több ember

a kezét a rászoruló testvérek felé.

Könyörgünk, hadd járjunk útjaidon,

hogy a béke és az igazságosság

valósággá váljék Ukrajna népe számára,

és egész teremtett világodban.

Ámen.

https://cafod.org.uk/Pray/Prayer-resources/A-prayer-for-Ukraine

Gyermekima Ukrajnáért

Szerető Istenünk, Édesatyánk nékünk, Ukrajna békéjéért könyörögve kérünk.

Segíts minden embert, hogy biztonságos helyet találjanak maguknak,

ami megóvja őket a háborús sérülésektől.

Kérünk, vigyázz Úr Jézus a családjuktól elszakított gyermekekre,

Segíts azokon, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat.

Szeretetért és békéért imádkozunk Hozzád, szeretetnek Istene,

Aki úgy szeretted a világot, hogy egyetlenedet, Fiadat adtad értünk,

hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen.

Jézus, Béke Fejedelme hallgasd meg gyermeki könyörgésünk, Ámen.

https://www.methodist.org.uk/our-faith/prayer/prayers-for-ukraine/

Válogatás és fordítás: Dr. Békefy Lajos és Békefy-Röhrig Klaudia