(Fotó: pixabay.com)

Napok óta részt veszünk és hívjuk a nyitott szívű keresztyén testvéreket az Európa imádkozik Ukrajnáért nemzetközi imaláncba. Fordítjuk, küldjük az imákat, s mára már 18 172 regisztrált testvérünkkel együtt minden nap délután 17 órától helyi idő szerint könyörgünk a vezérfonal szerint megadott napi témában, s továbbítjuk mindenkinek az imákat. A vezérfonal ITT érhető el.

A Szentháromság Isten vezetésére figyelve ebben a nagy imaszövetségben, kaptuk imádság közben a feladatot:

forduljunk az Ukrajnával határos országok egyházaihoz intézményeiken és a sajtón keresztül, s kérjük meg őket imapontok, prayer point-ok létrehozására a határátkelőhelyeken.

Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy Ukrajna népe mélyen vallásos, ortodoxok és görögkatolikusok, a kárpátaljai magyarság jó része pedig hívő református. Átérve a határon, érezzék meg, szembesüljenek azzal a jó érzéssel, hogy lelkileg sincsenek magukra hagyva.

Az áldozatos segélyakciók, fantasztikus mértékű adakozás mellett érezniük kell, hogy keresztyén Európába érkeztek.

Szükséges a pszichológusi támogatás is, de nem elég a mélyen vallási, hitbeli igények kielégítésére. Az imapontok létesítése nem erőn felüli feladat. Ma már Európa-szerte minden állomáson vannak meeting pointok, találkozó pontok, ugyanígy lehet a határátkelőknél kis pult jelzőtáblával: prayer point. És a lelki kondicionáláshoz is elég lenne néhány dolog: Biblia ukránul és angolul, igés lapok szintén két nyelven. És szolgálatos keresztyén testvérek: az átkelőhely közelében lévő települések keresztyén lelkészei megszervezhetik az ügyeletet. Mindig lehet az imapult mellett valamelyik felekezetből néhány órára lelki ügyeletet tartó pap, lelkész, presbiter, egyháztanács tag, klerikusok és világiak, lelkésziek és presbitériumi tagok. Jó szervezéssel csak napi, kétnaponkénti néhány órát venne ez a rendkívül fontos szolgálat igénybe az önkéntes lelki munkásoktól.

Az imaponton lelkigondozói, vigasztaló, imaközösséget alkotó találkozások jöhetnének létre. Érezniük kell, hogy a keresztyén Európába érkeztek meg menekülésük során! Isten itt sem hagyja el őket! Ez olyan szituációs missziói feladat, amit az óra lehetőségeként szükséges lenne megragadnunk.

Imádkozzunk első renden ezért a mai napon és a következő napokban, hogy ismerjék fel a felelős döntéshozók, hogy ez most kiváltképpen való lehetőség.

Vezesse gondolatainkat és döntéseinket a több, mint 2500 éves Ige: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak…2Kir 20,5 Legyenek a prayer point-ok  lelki gyógyítópontokká, a belső sebek gyógyításának áldott pontjaivá, a keresztyén hit erejének töltőállomásaivá.

A mai nap fő imatémája

Könyörgés a bombázott városok lakosaiért, a halottakat gyászolókért, a sérültekért, a rémületbe esett gyermekekért és oltalmazó szüleikért, az egészségügyi személyzetért, a menekülésben lévőkért, hogy elérjék a határátkelőhelyeket és találjanak ott imapontokra, hitbeli lelki segélyt nyújtókra, imádkozó testvérekre, a menekülni nem tudóknak vagy nem akaróknak vízért, élelemért, óvóhelyért.

Ima az ukrán ortodox menekülőkért

Ó, Urunk, Jézus Krisztus, reménységünk és üdvösségünk, irgalmazz azokon, akiket elűztek hazájukból, Ukrajnából, és máshol keresnek menedéket. Irányítsd lépéseiket, ahogy Te tetted szent családoddal, amikor menekülni kellett Heródes gyilkos haragja elől, és őrizd meg őket minden veszélytől, gonosztól és katasztrófától, miközben a háború, a nyugtalanság, az üldözés és a kegyetlen igazságtalanság elől menekülnek. Te, Aki kijelentetted, hogy a rókáknak barlangjaik vannak, de Neked nincs hová a fejedet lehajtani, belső békességet és segítséget adj azoknak, akik elfáradtak, sebesültek és védtelenek.

Azoknak a városoknak és vidékeknek is, ahová menekülnek, adj békét, bölcsességet és együttérzést, hogy fogadják azokat, akik nagy számban és nagy nyomorúságban érkeznek. Áldd meg és szaporítsd azokat a javakat, amiket ők tudnak adni, amiként Te Urunk megsokasítottad a kenyeret és a halakat, hogy sokakat táplálj, megáldva azokat, akik adnak, és azokat, akik kapják. Áldd meg őket bőkezűséggel és Szent Lélekkel, hogy a megpihenés és megkönnyebbülés menedékeit kínálhassák a rászorulóknak, hogy vendégszereteted legyőzze a gonosz emberek őrültségét.

Bocsáss meg minden vétket azoknak, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, és könyörülj azokon is, akik befogadják őket, és menedéket kínálnak nekik, mert jó vagy és emberszerető. Vezesd bűneik felismerésére azokat is, akik miatt a menekülőknek el kell szakadniuk otthonaiktól, városuktól, hazájuktól.

Téged, kegyelmes Urunk és Istenünk, dicsőítünk Atyáddal együtt, aki öröktől fogva van, és a jó és éltető Szentlélekkel együtt, most és mindörökké és örökkön-örökké. Ámen.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)