A fenti címmel rendez fesztivált Felbár április 9-én. Győrasszonyfa Község Önkormányzata, mint vezető kedvezményezett, valamint Felbár Község Önkormányzata, mint kedvezményezett által megvalósításra kerül a „Határon átívelő fejlesztés Győrasszonyfa és Felbár együttműködésében” című pályázat, mely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának (KPA) keretében valósul meg.

Az SKHU/WETA/2101/4.1/018 számú projekt Felbár számára jóváhagyott támogatásának összege 22 352,51 euró, az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően. A projekt keretében április 9-én, szombaton 14 órától kerül sor „Kultúrával határon innen és túl” elnevezésű felbári fesztiválra.

A projekt fő célja a határon átnyúló társadalmi identitás, kohézió erősítése, Győrasszonyfa és Felbár község együttműködésében.

A projekt keretében tervezett közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása által kiszélesíthetővé válik az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés, továbbá javítható az együttműködés szintje is.

A projektpartnerek kapcsolata hosszú távra nyúlik vissza, Győrasszonyfa és Felbár testvértelepülései egymásnak. Ez az együttműködés garantálja a projekt sikeres megvalósíthatóságát, valamint a színvonalas fejlesztést.  A projektben már sor került egy workshopra a helyi képviselők és szervezeti vezetők részvételével, illetve egy kulturális fesztiválra Győrasszonyfán.

A „Kultúrával határon innen és túl” esemény lehetőséget biztosít arra, hogy a projektpartnerek, és a határon innen és túl élő lakosság még közelebb kerüljön egymáshoz, leküzdve a határ és a nyelv okozta akadályokat, elősegítve az együttműködés elmélyítését.

A projektben emellett a kulturális rendezvények lebonyolításához kapcsolódóan Győrasszonyfa részéről egy mobil színpad beszerzése, míg Felbár részéről egy mobil rendezvénysátor beszerzése tervezett a minél magasabb fokú kulturális szolgáltatás biztosításához. A komplex fejlesztés hosszú távú pozitív eredményeket generál, melynek hatásából a határ mindkét oldalán profitálhatnak.

A közös rendezvények, események támogatják a lakossági  igényeket, a projektpartner két közösség közötti kapcsolatot, segíti a kétnyelvűség színvonalának javulását, csökkentve a diszkriminációt.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)