Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek ünnepi húsvéti szentmisét mutat be az ünnep vigíliáján a budapesti Szent István-bazilikában 2022. április 16-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A feltámadás fényében felelősek vagyunk egymásért, népünkért és a teremtett világért – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig megtelt székesegyházban a bíboros arról beszélt: mivel ugyanaz az Atya teremtett minket, láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világmindenség összes létezőjével, és egyetlen nagy családot alkotunk.

Ez a közösség pedig nem lehet valódi, ha nincs a szívünkben gyengédség, együttérzés és aggódás a többi emberért – hangsúlyozta Ferenc pápát idézve.

Ugyanakkor a húsvét öröme nemcsak felelősségre szólít, hanem erőt és reményt is ad, mert Isten minden jó igyekezetünkben szeretettel kísér minket – tette hozzá Erdő Péter.

A bíboros felidézte, hogy a feltámadt Krisztus ezt mondta a tanítványoknak: „Ne féljetek!”. És ezt mondja nekünk is, mert az élet és a szeretet lehetőségei meghaladják az emberi képzeletet – fogalmazott.

Kitért arra: Szűz Mária szívét határtalan öröm töltötte el húsvétkor a földre sújtó teljes fájdalom után, mert egész szívével szerette fiát, a titokzatos egyetlent, akiben Isten ígéretei maradéktalanul és minden emberi várakozáson túl beteljesedtek.

„Ha tehát imádjuk Krisztust, és mindenki másnál jobban tiszteljük Máriát, örüljünk is velük együtt!” – kérte a főpásztor.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghív az örök életre.

(MTI)