(Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Április 8-án Reviczky Társulás, annak irodalmi szakosztálya és a Lévai Szent László Kör közös szervezésében került sor Reviczky Házban Jakubecz Márta, a felvidéki keresztény- és gyermekirodalom elismert képviselője tizedik könyve, az „Útjelző kavicsok” könyvbemutatójára.

A szervezők nevében Müller Péter az írónőn kívül sok szeretettel köszöntötte Józsa Attila ógyallai esperesplébánost és Lanz Roland történészt, a Pannonia Polgári Társulás elnökét, a kötet kiadóját.

A kora délután kellemes közösségi eseményét Birner Aladár lévai zongoraművész szép zongorajátéka nyitotta meg, majd Józsa esperesplébános úr méltatta a szerzőt és művét. Jakubecz Mártát nagyon sokoldalú személyiségként mutatta be, szülői, nagyszülői, pedagógusi, hitoktatói és irodalmi tevékenységén kívül a Remény katolikus hetilap Csendkóstoló című állandó rovatának szerkesztőjeként közeli ismerőse a hetilap lelki családjának, gondolatai hétről hétre beépülnek olvasói mindennapi életébe.

A könyvet nagy sikerrel mutatták be a 92. Ünnepi Könyvhéten, ahol a szerzőnő a Vörösmarty téren és a Duna-korzón személyesen is dedikálhatta legújabb alkotását.

Józsa Attila esperes úr méltatása (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Attila atya a kötetet, mint szép idézetek gyűjteményét mutatta be, melyek mindegyikét a szerzőnő saját szeretetet és jóságot átható gondolataival fűzte tovább. A művet Márai Sándor vagy Böjte Csaba Füveskönyvéhez, illetve Barsi Balázs atya Szentírás feletti elmélkedéseihez hasonlította. A mű szerkezetére annak alcíme – „Minden hétre két gondolat” – is utal, s célja, hogy a 104 bölcs gondolttal, versidézettel és a szerzőnő saját gondolataival az év során rendszeres lelki táplálékot nyújtson az olvasónak, továbbgondolkodásra, lecsendesülő szemlélődésre vezesse, hogy a saját gondolataival továbbfűzze a könyvben megkezdett gondolatláncot. Az esperes úr felhívta a figyelmet, hogy a kötet szövegeinek hátterében érezhető a napi zsolozsma ritmusa. A könyvet érdemes kezünk ügyében tartani és rendszeresen olvasni. Állandó társa lesz mindenkinek, aki szeret szemlélődni, gyönyörködni és van igénye belső beszélgetést folytatni. Az olvasó lelki társa lesz a szerzőnek, vele együtt tud elmélkedni.

Majd maga a szerzőnő, Jakubecz Márta avatta be az érdeklődő hallgatóságot a könyv megszületésének titkaiba. Mint elmondta, nagyon szeret verseket olvasni, s rengeteg kedvenc idézete van. Ezek adták az inspirációt. Évek hosszú során jegyzeteket készített a számára kedves bölcs gondolatokból, versidézetekből, majd azokat továbbszőtte, így született meg ez a lírai ihletésű „gondolatszőttes”. Ugyanakkor ezekkel a gondolatokkal segíteni is szeretne az olvasónak az életben való eligazodásban, ezért választotta műve címéül az „Útjelző kavicsok”-at.

Jakubecz Márta a könyv születéséről szól (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Jakubecz Márta elmondta, hogy korunkban nagyon sokan kedvelik a rövid lélegzetvételű írásokat. Ezért saját írásait utólag lerövidítette, mert a tömörségre, minimalizmusra törekedett. Vershez hasonlóan prózába sűrítette a mondanivalóját. A könyv minden héten két gondolattal igyekszik gazdagítani olvasóját. Ezek a gondolatok nem kötődnek sem a naptárhoz, sem a jeles ünnepekhez, ezért a könyv bármikor, bárhol felüthető – az egyes részek különállóak.

A könyv szándékosan befejezetlen. Az olvasó feladata, hogy kiegészítse saját gondolataival a láncot.

Az írások nem titkolt célja, hogy továbbgondolásra ösztönözzék az olvasót, ennélfogva akár „befejezetlennek” is mondhatóak az egyes szerkezeti egységek, melyek mind-mind reményt sugároznak és a szeretet naponkénti megélésére motiválnak.

Nagy tapssal jutalmazta a hálás közönség a jóságtól és szeretettől áthatott meghitt könyvbemutatót. A közönség kérdései után Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás elnöke virággal és ajándékcsomagokkal köszönte meg a vendégeknek ezt a szép délutánt. A kötet dedikálását követően nagyon kedélyes és kötetlen társalgás alakult ki a vendégek és valamennyi résztvevő között, melynek során új kapcsolatok, barátságok szövődtek.

Vendégek és vendéglátók (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Az értékes lírai alkotás előszavát Lanz Roland, a Pannonia Polgári Társulás elnöke írta, aki a kötet nyomda alá rendezésének, kiadásának szíve-lelke. Az előszó szép záró gondolata részéről is egy nagyon szép ajánlása a kötetnek: „E könyv a szerző szemüvegén keresztül láttatja a világot, ám mégis azt érezzük, hogy a tűnődések nyomán mi magunk is elindulunk az önismeret útján. Szeretettel ajánlom a művet mindazoknak, akik messzebbre szeretnének látni, és megkeresni életükben azokat a fogódzókat, melyekre a nehézségek közepette is bízvást támaszkodni lehet.”

Müller Péter/Felvidék.ma