Istentiszteleteink szerves része az éneklés. A zene közösségi élmény, amely összeköt minket. A mindennapi aktív éneklés egyre inkább háttérbe szorul, napjaink embere „passzív zenész” – hallgat és nem alkot.

A Kálvinista Szemle májusi számában a zenével, az énekléssel ismerkedhetnek egy kicsit bővebben az olvasók. A témának két apropója is van: megjelent az új Református énekeskönyv, melyet a SZRKE Zsinata áprilisi határozata alapján felvett a református egyház használatban levő énekeskönyvei sorába; s a református egyház Pálóczi Czinke István-díját Berkesi Sándor egyházzenész kapta.

A Református szemmel rovat szerzője a zenéről mint erőforrásról ír, sorba veszi a gyülekezeti éneklés funkcióit. A Kaleidoszkópban bemutatásra kerül az új énekeskönyv, és a Berkesi Sándorral készült interjúban a díjazott életének meghatározó állomásairól és a szakma iránti szeretetéről olvashatnak.

A Magazinban megemlékeznek a mennybemenetel ünnepéről és az anyák napjáról. A Kárpát-medencei magyar reformátusság eseményeiből szemléznek, és a református egyház közelmúltban történt híreiről is tudósítanak.

A májusi számból a Sajó bal partján fekvő gömöri város, Rozsnyó gyülekezetének és templomának történetét ismerheti meg az olvasó.

A keresztyén hit egyik alapvető kérdésével foglalkozik a Teológia rovata: kicsoda az ember, hogyan viszonyulunk a bűn fogalmához. Ennek kapcsán kerül terítékre a kegyelem teológiája, mellyel komolyabban először az 5. század teológiai gondolkodói foglalkoztak.

A Lélekbúvár rovatban ismét a kisebbségi lét van a fókuszban, de most a jelenleg zajló háború kapcsán a hazánkba menekülő ukránok integrációjának kérdésével foglalkozik a cikkíró.

Bemutatják a budapesti Nemzeti Színház fiatal színművészének új könyvét, melynek cselekménye az 1–2. század Antiochiájába kalauzolja el az olvasót. A Kultúra rovatban teret adnak rövid, irodalmi műfajoknak, ahol klasszikus és mai szerzők tollából közölnek novellákat, elbeszéléseket.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

(Forrás: Édes Enikő, Kálvinista Szemle, reformata.sk/Felvidék.ma)