Fotó: Pixabay

A Rolling Stones énekese, Mick Jagger énekelte: I can’t get no satisfaction… – tehát: nem találok megelégedést! Sokak keserve ez, hogy nem találják a boldogságot, a megelégedettséget, a megnyugvást az életükben. Bono, a U2 nevű legendás ír zenekar frontembere is erre panaszkodik: And I still have not found what I’m looking for… – És még mindig nem találtam meg, amit keresek…

Kik panaszkodnak elégedetlenségre? Kik keseregnek így boldogtalanságuk miatt? Mick Jagger és Bono? A két leghíresebb és legjobban kereső brit banda vezéregyéniségei? Miért elégedetlenek? Talán nincs elég pénzük? Ez kizárt, hiszen milliomosok. Talán nem a legszebb hölgyek közül választhattak feleséget? Ez is kizárt, a választék több mint elégséges volt számukra… Talán nem jutnak el üdülni, szórakozni, pihenni? Dehogy! Ott üdülnek, ahol csak akarnak! Ezeknek az embereknek minden kívánságát, minden óhaját a személyzetük egész hada lesi és teljesíti – csak a legnagyobb luxussal ellátott szállodákban szállnak meg, a kívánságuknak megfelelő ételt is italt kapnak, s még az ágyneműjük és törölközőjük minősége sem térhet el a kívánttól a szállodákban, ahol meghálnak: csak a legfinomabb egyiptomi gyapotból készülhet…

Mégis mire panaszkodnak ezek az emberek, mi hiányzik még az életükből? Mert valami nagyon hiányzik nekik, ha dalt is írtak róla… Értetlenül állnánk e kérdés felett, ha nem tudnánk teljes tudatunkkal, eszünkkel, értelmünkkel – sőt, tapasztalatból is – , hogy csak a Teremtő Isten hiányozhat az életükből, és mivel még nem találták meg, ezért tátong fájó űr a létükben! Ez az a semmi mással nem helyettesíthető hiányérzet énünk legmélyén, ami oly fájdalmasan tud kongani az ürességtől, és nincs az a pénz, nincs az a földi kellemesség, öröm vagy élvezet, mely az Istennel való kapcsolatunkat helyettesíthetné.

Mivel mi Isten teremtményei vagyunk, a legbelsőbb énünkben, a lelkünk legmélyén csillapíthatatlan hiányérzetünk van mindaddig, míg lélekben meg nem találjuk a kapcsolatot Teremtőnkkel, s a Szentlélek segítségével nem kerülünk állandó közelségbe Hozzá. Ez hiányzik Mick Jagger, Bono és még sok millió ember életéből e Föld kerekségén, akik még nem tudatosították, hogy az ember addig nem találja meg a megnyugvását, amíg nem talál vissza Istenhez. Csak a Teremtőnkkel való bensőséges kapcsolatunk hoz nyugalmat, békességet és – a világban dúló folyamatoktól független – boldogságot életünkbe.

Miért panaszkodunk? Miért aggodalmaskodunk annyit? Miért gondoljuk, hogy nekünk a legnehezebb az élet? Miért gondoljuk, hogy a napi gondjaink nagyobbak, mint Isten? Miért nem bízunk? Miért nem hiszünk? Amikor az élet gondjai felett tördeljük a kezünket, ezzel csak azt bizonyítjuk, hogy nem bízunk abban, hogy Isten segíthet rajtunk. Nem bízunk abban, hogy Isten Mindenható, akinek semmi nem lehetetlen! Pedig Isten szava, a Szentírás így biztat: „Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4:8) Péter apostol is erőteljesen tanácsolja, hogy Istenben bízzunk: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Péter 5:7)

Ha elmerülünk az aggodalmaskodásban, ezzel csak azt mutatjuk, hogy nincs hitünk. Ez pedig nem erény, hiszen Jézus hányszor feddte meg hitetlensége miatt a hallgatóságát: „ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag!”…

Tudatosítsuk végre, hogy semmi nem véletlen e kerek világon. Mindennek és mindenkinek értelme van az ég alatt, sőt, Isten gyermekeinek küldetésük van ebben az életben! Te sem vagy felesleges Kedves Olvasó, te sem vagy véletlen! A te életed sem tévedés vagy hiba! Éppen ellenkezőleg! Az isteni terv része vagy, csak észre kell venned, és rá kell hangolódnod!

Nem véletlenül mondott Jézus Urunk példázatot arról, hogy Mennyei Atyánk miként gondoskodik az ég madarairól és a mező virágairól. Hiszen a madarak nem vetnek, Isten mégis gondoskodik túlélésükről, jóllakottságukról. A mező virágai nem szőnek, mégis, Salamon a legnagyobb dicsőségében sem volt pompásabban öltözve, mint a mező virágaiból egy. „Ha pedig a mezei virágot, mely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, akkor benneteket – kishitűek – nem sokkal inkább?” (Máté 6:30)

Ne legyünk kishitűek, ne kelljen Jézus előtt pironkodnunk hitetlenségünk miatt. Hiszen Jézus folytatja a magyarázatot, s tudtunkra adja, hogy: „Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél!” (Máté 10:30-32)

Jézus Urunk nem mondja azt, hogy nem lesznek gondok az életünkben. Mióta az első emberpár elfordult Istentől, és óriásit tévedvén kinyilvánította, hogy nem kér a Teremtő vezetéséből, szerető gondoskodásából, hanem inkább a kígyóbőrbe bújt Sátánra, az ellenszegülőre hallgat, azóta gondok-bajok mindig voltak és lesznek. Jézus üzenete azonban az, hogy bízzunk, s higgyünk az isteni segítségben, mert aki Istenben bízik, s akarata szerint él, az meghallgatást talál és segítséget kap. Minél közelebb húzódunk Istenhez, Ő annál jobban kiterjeszti fölénk védelmét. Minél teljesebben átadjuk Neki életünk felett a vezetést, Ő annál hatékonyabban vezet minket féltőn, óvón, nagy gonddal.

Pál apostol ily csodás szavakkal biztat minket az Isten-közeli, áldott létre: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, arról gondolkodjatok!” (Filippibeliekhez 4:6-8)

Kívánom, hogy ezt az isteni nyugalmat, békességet és megelégedést Mick Jagger és Bono is megtapasztalja egyszer. Ha valaki tudja a számukat, küldje el nekem, felhívom őket, s elmondom nekik, mire van szükségük ahhoz, hogy lelki békéjüket végre megtalálják…

(Cúth Katalin/Felvidék.ma)