(Fotó: Zilizi Kristóf)

A csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán május 13-án megtartották a hagyományos fatimai imadélutánt a Szűzanya 1917-es fatimai jelenésének 105. évfordulója alkalmából.

Szép számban összejöttek a helyi, közelebbi és távolabbi hívek, lelkiatyák és a ministránsok.

Hat lelkiatya volt az oltárnál a legszentebb áldozat bemutatása során.

A főcelebráns Kiss Róbert nagyszombati vikárius, kanonok, komáromi esperesplébános volt, akit Kónya Márió helybéli tisztelendő köszöntött. Megemlékezett az előtte itt szolgáló atyákról, így a fatimai alkalmakat elindító, 2009-ben megboldogult ipolynyéki Korcsogh Imréről is. Itt volt a korábbi dercsikai plébániai kormányzók közül Bíró Sándor tisztelendő és Szakál László János dunaszerdahelyi esperesplébános. Koncelebrált Horváth Róbert kórházlelkész Dunaszerdahelyről, s végül, de nem utolsósorban Bozay Krisztián atya is jelen volt.

(Fotó: Zilizi Kristóf)

Kiss Róbert vikárius elmondta, örömmel jött újra Dercsikára.

Mons. Orosch János akkori pozsony-nagyszombati segédpüspök, jelenlegi nagyszombati érsek vagy másfél évtizede megalapította a Szent Erzsébet rózsája díjat, amit minden évben a novemberi nagyszombati Könnyező Szűzanya kilencede magyar szombati zarándoklata keretében adnak át a Szent Miklós-templomban.

Az egyik díjazott házaspár, Kardos Gertrúd és Ferenc nem tudtak megjelenni Nagyszombatban, így május 13-án Kiss Róbert vikárius ünnepélyesen átadta nekik a díjat.

A Szent Erzsébet rózsája díjat adja át Kiss Róbert vikárius úr a dercsikai Kardos házaspárnak(Fotó: Zilizi Kristóf)

A szentmisét körmenet követte a templomból a Karcsai úti Mária-barlanghoz. Visszaérve a dercsikai templomba, Róbert atya elmondta a a fatimai Szűzanyához intézett szokásos felajánló imát. A szép és emlékezetes, gazdag lelki feltöltődést nyújtó fatimai imaest áldással ért végett.

Ezt követően a felújított kultúrházba várták a híveket és lelkiatyákat a helybéli egyházközség tagjai szeretetvendégségre és kötetlen baráti beszélgetésre.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)