Az emberi egyenlőség, egyenlőtlenség kérdése mindig is foglalkoztatta társadalmunkat. Mi az egyenlőség? Elérhető-e a kívánt egyenlőség, és egyáltalán mit ölel fel ez a fogalom? Mit mond erről a Szentírás? Hogyan vélekedett erről Jézus?

Három rovatunkban foglalkozunk az egyenlőség kérdésével. A Református szemmel cikkírója rövid történelmi áttekintés után a 21. század egyenlőségének problematikájával foglalkozik, hogy az egyenlőtlenség elleni harc napjainkban hol tart, hogyan vált ez a küzdelem már egy értelmezhetetlen egyenlőséggé. A teológiai tanulmány az egyenlőség ószövetségi alapgondolatától Jézus tanításán keresztül egészen a korai keresztyénség testvéri közösségeiben megélt egyenlőségig foglalkozik e témakörrel. Az egyenlőség kérdéskörét a Lélekbúvár rovatunk a férfi és a nő családban betöltött helyének szemszögéből veszi górcső alá, a teremtés rendjét és biológiai alapokat is figyelembe véve.

Júniusban ünnepeljük pünkösdöt, a Szentlélek kitöltéséről szól a Táplálék rovat igei magyarázata. Trianon tragédiája, a nemzeti összetartozás napja szintén ebben a hónapban van, így megemlékezünk erről is a Gondolatok rovatban, továbbá a szétszakítottságot, a kisebbségi létbe kerülés fájdalmát Móricz nagyon szép novellájában élheti át a kedves olvasó.

A Kaleidoszkóp rovat szerzője Komáromba hív, az itteni református kollégium történetével ismerkedhetünk meg a kezdetektől annak bezárásáig. Templomaink, gyülekezeteink rovatunkban pedig a gazdag freskókkal rendelkező egyik legszebb Árpád-kori templomot mutatjuk be olvasóinknak.

Júniusi számunk egyházunk püspökhelyettesét kapta mikrofonvégre: Rákos Loránt beszél elhívásáról, szolgálatáról, a művészethez és a gasztronómiához fűződő kapcsolatáról.

Filmajánlónk az afrikai Malawiba kalauzolja az érdeklődőt, egy olyan világba, ahol sajnos nem idegen az éhínség, az elnyomás és a nyomor. Tudósításokat, híreket olvashatnak a Református Egység Napjának központi rendezvényéről, a Cantate Domino kórus jubileumi koncertjéről, a Barsi Egyházmegye alkalmáról, egyházunk emlékkonferenciájáról és a KOEN nyári programjáról, melyet az idén egyházunk önkéntes munkatársai dolgoztak ki.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

(Édes Enikő, Reformata.sk/Felvidék.ma)