Hodossy Gyula és Venyercsan Pál az ünnepeltekkel (Fotó: BM/Felvidék.ma)

Hitelesebb verset aligha választhatott volna Scheer Szabó Mária moderátor a Szlovákiai Magyar Írók Társasága jubilálókat köszöntő programjának bevezetésére, mint Rudyard Kipling Ha című költeményét, amelynek sorai pontosan ráillettek a felvidéki magyar alkotók küldetésére. A már hagyományosan évente sorra kerülő köszöntésére ezúttal is a pozsonyi Magyar Kulturális Intézetben került sor.

Venyercsan Pál igazgató úr köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a Felvidéken élő és alkotó költők, írók elvitathatatlan részei a magyar kultúrának és egyszersmind az egész emberiség szellemi örökségének. Intézetük örömmel adott helyet ezúttal is, hogy az idén életjubileumukat ünneplő alkotókat itt köszöntsék, itt találkozhassanak és elbeszélgethessenek egymással.

Egyben további alkotó éveket kívánt és ami a legfontosabb érdeklődő és értő olvasókat, mert egy alkotó számára ez a legfontosabb szempont.

Venyercsan Pál, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója (Fotó: BM/Felvidék.ma)

Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke arról beszélt, hogy rendkívül örvendetes, hogy a vírushelyzet javulásával ismét lehetőség van nagyobb rendezvények megtartására, amelyek mindig a találkozásokról szólnak, és ezért volt fontos, hogy a Budapesten nemrég megtartott Magyar Könyvhéten társaságuk is jelen lehetett külön sátorral, 28 felvidéki szerzővel és műveikkel, amelyek rendkívül jó kritikákat kaptak.

Ugyancsak dicséretes, hogy immár húsz éve foglalkoznak a fiatal, kezdő alkotókkal, mentorprogramjuk keretében 56 fiatal útját egyengethetik, akiknek tehetsége bizalomra ad okot a jövőt, a jövő irodalmi termésének gazdagítását illetően. Elengedhetetlenül fontos számukra az írók és olvasók kapcsolata, a visszajelzések, az olvasók igényei, ezért rendszeresítették a találkozásokat, beszélgetéseket, könyvbemutatókat. Megújult honlapjuk is, amelyet rendszeresen frissítenek híreikkel, közleményeikkel.

Ezúttal is olyan jubilálókat köszöntöttek, akik értékes munkákat adtak az olvasók kezébe, ugyanakkor azt is bizonyították, hogy műveik hézagpótlók valamint elvitathatatlanul egyenrangúak más népek, nemzetek irodalmi terméseivel.

Mácza Mihály idén ünnepli 80. születésnapját. Gazdag életpályáját Galo Vilmos részletezte. Az ugyancsak 80 éves Aich Péterről Jancsó Péter írt életére, munkáira vonatkozó ismertetést. A hetvenéves Bordás Sándor életútjáról, tudományos tevékenységéről és tanulmányairól Petőcz András értékelése szólt. Orbánné Bertha Mária szerkesztői, fordítói, újságírói munkásságát Tőzsér Árpád foglalta össze.

Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke (Fotó: BM/Felvidék.ma)

A rendezvény végén megemlékeztek azokról a felvidéki szerzőkről is, akik már nincsenek közöttünk, de az idén szintén kerek vagy fél kerek életjubileumuk van. Többek között Fábry Zoltánról, Csanda Sándorról, Turczel Lajosról, Ozsvald Árpádról, Vércse Miklósról, Soóky Lászlóról, Gál Sándorról.

A társaság a hagyományt folytatni kívánja, hiszen az ilyen rendezvények az ünnepeltek és a résztvevők számára is az irodalom, az alkotás ünnepét is jelentik.

(BM/Felvidék.ma)