A kékkői kálvária egyik kápolnája (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Balassák ősi fészke,  Kékkő városa számos látnivalót kínál a történelem iránt érdeklődő turisták számára. A kékkői vár és a várhoz kapcsolódó barokk kastély mellett bebarangolhatjuk a szebb napokat is látott kálváriát. A mai kopott mivoltában is a dicső múltat, a Balassák emlékét őrzi a kékkői vár felett.

Egyes források szerint már a 16. század folyamán valamiféle kálvária állhatott a Kékkő fölé magasodó hegy oldalában. A jelenleg is látható kálváriát Mária Terézia uralkodásának az idején alakították ki. Az építtetője gróf II. Balassa Pál gömöri főispán, kékkői várúr volt. A kálvária a barokk korban, a rekatolizáció idején jött létre, ezáltal is hirdetve a katolicizmus erősségét.

Magyar szöveg is olvasható a tájékoztatást szolgáló táblán (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A stációkat a tufaszikla erdei növényzetében helyezték el, közvetlenül a vár kapujával szemben.

A kálváriának nyolc állomása és a tér felé nyitott barokk Keresztre feszítés kápolnája volt.

A keresztút egyik állomása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Több évszázadon át ismert búcsújáró helyként is működött.  Hagyományosan a szentolvasó ünnepén, október első vasárnapján szervezték meg a zarándokutat. II. Balassa Pál apostoli bizalmú grófnak köszönhetően nyerte el a Szentszéktől a búcsútartási engedélyt.

Ugyancsak a Balassa famíliához kapcsolódik a kálvária felújítása. A ma is látható szakrális hely 1855-ben Balassa Antalnak köszönhetően jön létre.

Vadregényes környezetben vezet  a keresztút (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Vatikán 1858. január 26-ai keltezésű, búcsút engedélyező irata szerint évente kétszer lehet teljes búcsút nyerni a kékkői kálvárián a Szent Kereszt megtalálása és felmagasztalása (szeptember 14.) utáni vasárnapokon. Ilyenkor a körmenet a Szent Anna-várkápolnától indult a Kálvária-hegyre, ahol keresztúti és istentiszteleti ájtatosságot végeztek.  A 19. században az említett ünnepen mintegy 7–8 ezer hívő kereste fel a kálváriát.

A szakrális hely 1859-ben további kápolnával bővült, ekkor építették fel a Fájdalmas Szűzanya-kápolnát. A főoltár képe a Szűzanyát ábrázolta a kereszt alatt. Az alkotás az egyházi dokumentumok alapján Pesky budapesti festőművész munkája.

A pihenés és elmélkedés helye (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Fájdalmas Szűzanya- és Keresztre feszítés kápolnája között további öt stációt alakítottak ki. Képei a katolikus hit öt főigazságát ábrázolják. A képek vaslemezre, Pesten készültek, Hofrichter János rajzai nyomán. Sajnálatos módon mára egy sem maradt meg közülük.

A hegytetőn egy hat méter magas kereszt hirdeti a kereszténységet.

Az előző rendszerben szinte teljesen elhanyagolttá vált a szakrális építmény. Az elmúlt esztendőkben fokozatosan megkezdődött a rendbehozatala. Kitisztították a keresztutat, az egyes stációkat felújították.

A stációkat részben felújították (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Sajnos a Keresztre feszítés kápolnája teljes rendbetétele még várat magára. Jelenleg a kékkői kálvária Golgotát megidéző szoborcsoportja ideiglenesen a kékkői vár Szent Anna-kápolnájában van elhelyezve. Azonban felújítás miatt a kápolna most nem látogatható.

Biztató jel, hogy az elmúlt hetekben beindult a kékkői vár barokk kastélyának teljes felújítása. Remélhetőleg ez az értékmentő tevékenység folytatódik a kis városka fölé emelkedő hegyen.

A Keresztre feszítés kápolnája felújításra szorul (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kékkő gazdag szakrális kisemlékekben is, legrégebbi közülük a főtéren álló 18. századi barokk Mária-oszlop. A Kálvária-hegyen található több évszázados vadgesztenyeliget 1986 óta 12 hektáron természetvédelmi rezervátum (Kékkői erdősztyepp). A Balassa család régi temetőjét 2010-ben tárták fel. A város határában található a 39 méter hosszú Zsidólyuk-barlang.

A barokk kastélyban látható kiállítást az alábbi képriportban mutattuk be olvasóinknak.

Csodás a kilátás a kápolnától (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Felhasznált irodalom:

Helena Ferencová: Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň (2018)
lexikon.katolikus.hu

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)