Kapuszentelés (Fotó: PCS)

A Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (MÁNCSE) által szervezett hittan tábor záróünnepség avatták fel azt a szakrális emlékjelet, ami a pereden található székelykapu kisebbik részét képezi.

Pásztor Csaba, az egyesület elnöke az avató ünnepségen elmondta, hogy az egyesület célja az volt, hogy a felvidéki a néprajzi hagyományoknak állítson emléket, mivel a néprajzi kutatások fő szerkezeti sajátosságokban azonos fedeles kapukat találtak a Nyitra megyei magyarság körében, a Zobor-vidéken. A fedeles kapuk az egész magyar nyelvterületen széles körben elterjedtek voltak és nagy számban fordultak elő a székelység körében, ezért a köztudatban a fedeles kapu helyett a székely kapu megjelölést kapták.

A kiskapu megalkotója Smidt Róbert felvidéki fafaragó művész, akinek munkássága méltán elismert, hiszen az ő faragta az a monumentális Himnusz táblaképet is, ami a magyar Országházban található. A peredi kültéri alkotás, ami a teljes székelykapu egy darabja a hagyományoknak megfelelően alkalmazott motívumokkal, gazdag díszítésmóddal készült, ahol a felvidéki motívumok mellett helyet kapott az építés évszáma, az építtetők neve és egyéb szövegek, mint a történelmi emlékek is.

Mint, az Pásztor Csaba kifejtette az egyesület fontosnak tartja, hogy a megemlékezéseit olyan helyszínnel tartsa, aminek nemzeti jelentősége van, mivel azoknak fontos szerepe van a szocializációban, a magyar nemzeti identitás és a keresztény hit elmélyítésében.

A turisztikai és kulturális pontként is szolgáló faragott kiskapu a hagyományőrzés mellett egy üzenetként szolgál. Emlékezteti a felvidéki magyarságot, hogy a néprajzi hagyományoknak jelentőségük van, a felavatott fedeles kapu egy darabkája pedig folytonosságot teremt a jelen és a múlt között. Ezáltal a mindennapi élet külső megerősítőjévé válik és segíti az identitástudat megőrzését.

A kiskapu (Fotó: PCS)

Az emlékjel létrehozása Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg, ami nem csupán egy tárgy, hanem meghatározó szellemi értéket képvisel.

Elmondható, hogy a történelem egy darabkája került megalkotásra, ami a jövőben 4 méter magas lesz és bővülni fog két nagykapuval, amiket faragott oszlopok kötnek majd össze a jelen kiskapuval együtt.