A múlt emlékei címmel került sor Zselízen az ONF keretében a Takács Andrással folytatott beszélgetésre a legutóbb megjelent „Felvidék magyar hagyományos táncai és táncélete” könyve apropóján.

A 91 éves Takács András eddig nem hagyott ki egyetlen népművészeti fesztivált sem, hiszen ezek a rendezvények az ő „gyermekei” is, és a zselízi különösen kedves számára. Dicséretes, hogy a szervezők, Juhász Eszter és Juhász Sándor sem feledkeznek meg a régi fesztiválok alapítóiról.

A beszélgetést e sorok írója vezette, nagy megtiszteltetésnek véve az egykori nagy népművészeti fesztiválok szervezőjének, rendezőjének és mindenesének bemutatását az ifjabb generációnak.

A beszélgetés során felidéztük a múltat, honnan indult az egykori táncos, koreográfus, kutató, mit élt meg az ötvenes években a Csemadok alakulása idején, hogy tárták fel kollégájával, Ág Tiborral Felföld-szerte a népművészet kincsestárát, a népzene és néptánc minden tájegységben akkor még megtalálható adatközlőit, mit jelentettek az országos fesztiválok, milyen tömegeket mozgattak meg szinte minden korosztályban…

Rengeteg epizód található a könyvben, melynek legnagyobb értéke, hogy a Csallóköztől Bodrogközig, a tájegységek tagolódása szerint leírja a táncok pontos szakmai ismereteit.

S ez a leírás akár szolgálhat nemcsak dokumentumként az érdeklődőknek, de segédanyagként is a mai „néptáncoló”nemzedékeknek.

Takács András (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Juhász Eszter a bevezetőben megjegyzi:

„Takács András Martin György-díjas koreográfus, néptáncoktató, a szlovákiai magyar folklórmozgalom úttörője, megalapítója. Hagyományteremtő és mindmáig fáradhatatlan örökhagyó, akit elhivatottsága, emberi és szakmai minősége tett a korszak szinte megkérdőjelezhetetlen tánckutatójává. Takács András az életművéről ad értő és értékelő áttekintést. Megmutatja néprajzi munkásságának, gyűjtéseinek és elméleti megközelítéseinek időtálló voltát.”

A beszélgetés alkalmával sok-sok tanács, értékes történet hangzott el, az ifjak részére is útravalóul. A könyv igen olvasmányos, élményt ad a laikus olvasónak is, mindazoknak, akik a népművészet, nemzeti kultúránk elhivatott művelői, vagy akár „csak” kedvelői.

Takács András szép kora ellenére is nagyon aktív, és a memóriája még mindig csodálatos és pontos időszakokat őriz és tár fel, akár egy beszélgetés során is. További jó egészséget és alkotókedvet kívánunk neki!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma