Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató nyári összevont lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A címoldalon Csoma László főszerkesztő jegyzete olvasható, mely részben az aktuális háborús helyzetre is reflektál. Felteszi a kérdést: közelünkben háború pusztít, mikor cselekszünk helyesen?  Csoma Annamária a tanácstalanságról ír.

Minél jobban beleásom magam a történelmi eseményekbe, annál több ötletem születik, mondja Hover Zsolt négykötetes regényíró. A Kalotaszegen élő és alkotó lelkész, író, újságíró következő regényét az erdélyi vallásszabadságot kimondó tordai országgyűlésről tervezi. A regényíró lelkésszel interjút közöl a lap.

A nyári duplaszám is számos gyülekezet életébe ad betekintést. Az Ipolysági Református Egyházközség június folyamán tartotta meg a hagyományos gyülekezeti napját. Nagytoronyán hálaadó istentiszteletre került sor.

Részletes beszámoló olvasható a pozsonyi gyülekezet alkalmairól. Mint fogalmaznak: „olyan két hónap van mögöttünk Pozsonyban, amit Istennek köszönünk meg. Neki volt része mindenben, egyedül Tőle jönnek az áldások, egyedül Érte lesz értelme mindennek.

Az alsómihályi gyülekezet baráti találkozón fogadta a kassai testvérek küldöttségét. Irányi Dániel emléktábláját leplezték le Toporcon.

Csoma László Emlékezz vissza… címmel indítja útjára új sorozatát. Mint a bevezetőben olvasható: „három napi munkából két és fél év lett a szovjet munkatáborban. A lelkiismeret-furdalástól gyötört falusi bíró szellemileg beleroppant a tudatba, hogy ő hívta össze a férfiakat, s így eszköz volt mások szörnyű megpróbáltatásaiban, s bizony halálában is. Hogy mit éltek át az elhurcoltak, nagyapám személyes tapasztalatai alapján írhatom le.“

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye június 17-én bibliaismereti vetélkedőt szervezett Alsóláncon, amelyen tizenhat gyülekezet gyermekei mérettették meg magukat.

Berekfürdőn szervezte meg országos lelkésztovábbképző alkalmát a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban megtartott alkalmon közel 150 lelkész vett rész.

Győri István cikkében Trianon hatását kutatja a Sárospataki Református Főiskola és a felvidéki reformátusság kapcsolata alapján.

A Kárpát-medence reformátussága rovatban ezúttal a bánffyhunyadi fejlesztésekről, óvoda és iskola építéséről számolnak be.

Ebből a számból sem hiányozhat a Bibliaolvasó vezérfonal és a fiataloknak szóló állandó rovat.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)