Örömmel osztjuk meg Olvasóinkkal a hírt, hogy megjelent a Csoma László deregnyői lelkipásztor által 29 éve alapított Református Újság gyülekezeti tájékoztató színes, olvasmányos, színvonalas szeptemberi száma.

Benne Kraus Viktor és Csoma Annamária igemagyarázatával. A Gyülekezeteink életéből rovatban szinte pulzálni érezzük az egyház tényleges életét, szívdobogását. Madarász Béla gyülekezeti gondnok beszámolója a határ két oldalán élő gyülekezetek, Nekézseny és Lénártfalva találkozójáról szól színes képekkel, Farkas Zsuzsanna pedig élményszerűen adja vissza a FIRESZ Élesztő konferenciájának eseményeit. Augusztus 20. alkalmából Kassai Gyula lévai lelkipásztor vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Gratulálunk!

Olvashatunk továbbá a pozsonyi hívek emlékező istentiszteletéről, a 125 éve született Szabó Béla lelkipásztor néhai szolgálatáról. Csoma László Emlékezz vissza… rovatában az Amerikáig vándorolt Katkó családról ír a 20. század hányattatásai közepette. Fábián Tibor a budapesti Erdélyi Gyülekezet tálentumos lelkésze, Fazekas István költő, drámaíró, jogász, teológus, ószövetség-kutató portréját rajzolja meg. Az Izrael-sorozat a Gur Chasszidim izraeli kegyességi csoportot mutatja be.

Szárszói kitekintést ad A Kárpát-medence reformátussága rovat. Csoma Annamária szép beszámolót írt a horvátországi Splitben tartott augusztus 20-i ünnepségről. A Világoldal rovatban II. Erzsébet vallomásainak tükrében ismerhetjük meg anglikán hitét, s a megbocsátás fontosságáról királyi felfogását dr. Békefy Lajos tollából. Ebben a számban is találnak a fiatalok is olvasnivalót a Biblia világáról Györky Szilviától.

Szeretettel ajánljuk az igényesen szerkesztett felvidéki Református Újságot mindenkinek, aki értékes keresztyén/református információkat és lelki csendességet keres, s érdeklődik a történelmi nagy-haza egyházainak élete iránt.

(Lelkes Karolina/Felvidék.ma)