(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Rimaszombatban a Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. A jeles évfordulóra több rendezvénnyel is készültek, de magát a múzeumot szeptember 8-án ünnepelték a múzeum gazdag, 140 éves múltjának a megidézésével.

A rimaszombati múzeum a mai Szlovákia területének első megyei múzeuma volt és összességében az 5. legrégebbi múzeumként tartják számon. Az intézmény megalakulásától fogva egészen napjainkig a Gömör-Kishont természeti és kulturális örökségét dokumentáló és őrző regionális, megyei múzeumként működik, mely napjainkban immáron mintegy 106 017 gyűjteményi tárgyat és 32 854 történelmi nyomtatványt és kéziratot foglal magába.

A múzeum alapjait 1882. szeptember 3-án rakták le, amikor a mai Tompa Mihály téren álló egykori tüzérségi laktanya épületében a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium biológiaprofesszorának (és a későbbi múzeum első igazgatójának), Fábry Jánosnak (1830-1907) szervezésében megnyitotta kapuit Gömör megye művészeti és régészeti kiállítása.

Fábry Szabolcs rimaszombati barátai körében (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A múzeum alapítójának, Fábry Jánosnak egyenesági leszármazottja, Fábry Szabolcs rendszeresen látogatja Rimaszombatot, s jelenlétével ezúttal is megtisztelte üknagyapja emlékét is.

A múzeum 2002. április elsejétől tartozik a Besztercebányai Megyei Önkormányzat igazgatása alá. Az ünnepségen részt vett többek között a Besztercebányai Megyei Hivatal kulturális osztálya vezetőjének helyettese, dr. Peter Repka; a Besztercebányai Megyei Önkormányzat képviselői: Juhász Péter, Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán; Rimaszombat városának polgármester-helyettese, Jozef Tóth; a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria igazgatója, Mgr. Iveta Kaczarová, a rozsnyói Bányászati Múzeum igazgatója, Mgr. Pavol Lackanič; a kulturális bizottság tagjaként Mgr. Stanka Zvarová; Halász Attila, a Szövetség párt rimaszombati járási elnöke.

Az ünnepi program első felvonásaként a történelmi zenét játszó Ensemble Thesaurus Musicum névre hallgató zenei formáció adott koncertet Andrea Pietrová énekesnő, zenész-dramaturg és Michal Hottmar közreműködésével.

PhDr. Oľga Bodorová (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Az intézmény gazdag múltjáról és reményteljes jövőjéről a múzeum igazgatónője, PhDr. Oľga Bodorová szólt, aki 1999. június 1-től az intézmény igazgatója.

Felidézte, hogy a múzeumalapítás gondolata a 18. század végére tehető, de az alapítás előzményei Fábry János által az Egyesült Protestáns Gimnázium falain belül zajlottak. Gyűjtőtevékenysége eredményeként létrejöhetett a gimnázium természetrajzi gyűjteménye és tanszermúzeuma is. Ez biztosított alapot a későbbi megyei múzeumnak.

„A múzeumok elsődleges küldetése a múlt tárgyi emlékeinek begyűjtése, az azokról való megfelelő gondoskodás, azok elérhetővé tétele a nagyközönség számára. Amely nemzet nem ismeri múltját, csak nehezen értheti meg jelenét” – mondta Bodorová.

Fábry Szabolcs üdvözlése (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Hozzátette: „köszönettel tartozunk minden múltbéli és jelenlegi múzeumi szakemberünknek, kollégánknak, s minden alkalmazottnak, akik munkájukkal hozzájárultak és hozzájárulnak e nagy múltú intézmény működéséhez, ahogy köszönet illeti természetesen a múzeum fenntartóját, a Besztercebányai Megyei Önkormányzatot is.”

„A küzdelmek és keserűségek tehát nem fosztottak meg soha az önbizalomtól, sőt a jónak, az igaznak szeretete még fokozta bennem az energiát, mellyel szolgáltam a közügyet“

– idézték az ünnepségen Fábry János múzeumalapítót, az Egyesült Protestáns Gimnázium professzorát, a helyi kultúrélet szervezőjének gondolatát a naplójából.

Emlékplakettel mondtak köszönetet a leszármazottjának, Fábry Szabolcsnak.

A kitüntettek egy csoportja (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Megállapították, hogy a múzeum nem jöhetett volna létre és nem működhetne a múlt szeretete és tisztelete nélkül, a féltő figyelem, érdeklődés és odaadás nélkül. A múzeum hosszú fennállása alatt ünnepségből, megemlékezésből számtalanra sor került, s megannyi személy munkásságát is díjazták.

Ezúttal olyan személyeknek nyújtottak át köszönőlevelet, akik az elmúlt 20 évben szoros kapcsolatban és együttműködésben álltak és állnak a múzeummal.

Mint például a gyűjteményteremtő bizottságok tagjai, a múzeum évkönyvébe rendszeresen publikáló lelkes szerzők, recenzensek, s természetesen a szerkesztőségek tagjai is, akik mind honoráriummentesen végzik munkájukat, vagy valamilyen formában támogatják a rendezvényeiket. Ilyen köszönőlevelet kapott többedmagával Gecse Attila fotós, a Rimaszombati Városi Hivatal munkatársa.

Résztvevők (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Sokan hozzájárulnak ahhoz, hogy a múzeum eredményes lehessen, s hogy egyáltalán mind a mai napig fennmaradhasson és folyamatosan bővülhessen. Erre irányult a múzeum jelenlegi munkatársainak ténykedése is, melyről a két új kiállítás is tanúskodik. A tárlatot dr. Alexander Botoš mutatta be.

A Gömör-Kishonti Múzeum jubileumi kiállítása a Besztercebányai Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.

Az ünnepi fogadáson Fábry Szabolcs mondott pohárköszöntőt és Oľga Bodorová szelte fel a születésnapi tortát.

Ünnepi torta (Fotó: HE/Felvidék.ma)

Mint megtudtuk, az ünnepségsorozat részeként szeptember 14-én forgalomba kerül a múzeum 0 eurós bankója is, mely megvásárolható lesz az intézményben.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)