(Fotó: Zilizi Kristóf)

Szent Mihály arkangyal liturgikus ünnepén, szeptember 29-én, csütörtökön megtartották a többnyelvű búcsúi misét az 1947-ig Magyarországhoz, ma Pozsonyhoz tartozó, dunacsúnyi plébániatemplomban. Ez a nap a templom búcsúja, hiszen védőszentje Szent Mihály arkangyal. A szentmisét Červený Marián plébános mutatta be.

Amint ismert, 3 főangyalt ünnepel ezen a napon a katolikus egyház, köztük Mihályt, akinek neve annyit jelent: „Ki olyan, mint az Isten?“

Marian plébános szentbeszéde is e kérdés, névjelentés köré összpontosult. Akárcsak a zsidó, úgy a keresztény hagyományban is Szent Mihály az, a lázadó angyalok elleni harc vezére az égben, akit a legnagyobb angyalként említ az egyház. Mihály lett a választott nép védőangyala.

Mihály képét megtaláljuk hadseregek zászlaira hímezve, így a Lech mezején 955-ben a magyarok ellen hadba szállókén, és napjainkban is az ő segítségét kérjük a gonosz és a sátán elleni küzdelemben:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére”

A hívek könyörgésükben a szlovák, horvát nyelvűek után magyarul kérték Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anyaszentegyházat, és legyen vezérük a lelki küzdelmeikben, valamint, hogy az ítélet napján a Mennyei Atya Fiának jobbjához állítsák a híveket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessék dicsősége himnuszát.

A búcsú folytatódik még október első hétvégéjén, és vasárnappal zárul Dunacsúnyban.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)