(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szeptember második felében leemelték a főszékesegyház déli kupoláját. Mindez a több évvel ezelőtt elkezdett rekonstrukció következő fázisaként valósul meg.  A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház tervezett teljes körű felújítása várhatóan 2024-ben fejeződik be. A felújítás összege eléri a 13 milliárd forintot.

Németh Tamás, a székesegyház felújítását vezető építész az MTI-nek elmondta: az 5 ütemben tartó felújítássorozat 3. üteme a déli torony teljes, külső és belső felújítását, valamint a bazilika nagyobbik, a toronyban lévő harangjának restaurálását foglalja magába. A szakemberek azért döntöttek a tetőszerkezet leemelése mellett, mert másként a harangkiemelés csak a torony falszerkezetének roncsolásával lett volna megoldható. A munkálatokra szeptember 19-én került sor.  A harangot szerdán reggel emelték ki.

A déli torony kupoláját helyben, a földön restaurálják. A felújítás során megújul az acél tartószerkezet, mindamellett a rézlemezek cseréje is megvalósul.

Mint az MTI írta: „A kupola levételéhez Magyarország egyik legnagyobb daruját használták, amely 75 méter magasra nyúlt fel, hogy leemelje a tetőszerkezetet, melynek legmagasabb pontja – a keresztje – csaknem 60 méter magasan helyezkedett el.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tervek szerint megújul a két harang fogadására alkalmas harangszék is. A munkálatok után a harangokat tartó szerkezet akár – az ekkora templomoknál szokásos – 5–6 harangot is képes lesz hordozni. Új harangokat ugyan nem kap a bazilika, de megteremtik a későbbi bővítés lehetőségét.”

„A Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház hazánk egyik kiemelkedő műemléke, a Magyar Katolikus Egyház legfőbb és legnagyobb temploma. Hitéleti funkciója mellett jelentős turistaforgalmat bonyolít. Alapkövét 1822-ben tették le, többszöri tervmódosítás és több megszakítás után 1856-ban szentelték fel, az építészeti munkákat 1869-ben fejezték be.

Az idők során sok kisebb-nagyobb átalakítás, szerkezeti megerősítés történt. A második világháborúban a kupola és maga az épület is súlyosan megsérült. Helyreállítása a 70-es években fejeződött be” – olvasható a székesegyház hivatalos oldalán.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az elmúlt években elkészült a déli torony aljában az új látogatóközpont, az altemplomban urnatemető, a kupoladobon acélszerkezetű körüljáró. Az egykori levéltár helyén panorámakávézót alakítottak ki, elkészült a felső kupola körüljárójának megerősítése és több hiányzó csigalépcsőszakaszt pótoltak.

A külső szemlélő számára a leglátványosabb munkálatok most folynak a bazilikán. Ugyanakkor az öt ütemtervből az elmúlt években több is megvalósult.

A nagyszabású felújítás 2019-ben kezdődött. Még a nulladik ütemben, az előkészületi szakaszban valósult meg a lift kivitelezése, az északi oldalhajó restaurálása, a Vajkot ábrázoló festmény, valamint az altemplomi kőtáblák restaurálása.

2020-ban az első ütemben a Porticus és a központi kupola belseje szépült meg. A következő esztendőben a második szakaszban a kupola restaurátori munkálatait, a szentély feletti tető, valamint a nyugati attikák felújítását végezték el. Ugyanebben az évben történt az orgona felújítása is.

A tervek szerint az idei évben több felújítási szakasz is megvalósul. A harmadik ütem részeként az északi torony, az északkeleti belső udvar és az attikafalak, illetve a déli torony, a délkeleti belső udvar és attikafalak újulnak meg.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Megvalósul továbbá az északi homlokzat, az északi térburkolat a a nyugati homlokzat, a nyugati előlépcső, a nyugati terasz és a térburkolat restaurálása is. Majd a déli homlokzat, déli térburkolat következik. Az utolsó ütemterv a belső restaurátori munkákat és a befejező munkálatokat foglalja magába.

2018 decemberében több mint 13 milliárd forint támogatási forrásról döntött a kormány, melynek keretein belül a korábban tervezett felújításokon túl a bazilika összes további szükséges helyreállítási munkáit is elvégezik.

(Pásztor Péter/MTI/bazilika-esztergom.hu/Felvidék.ma)