(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Absolon igyekszik megnyerni magának a királyhoz ítéletre menő Izráelieket, hogy csellel elfoglalhassa apjának, Dávidnak a trónját. A lázadás témáját boncolgatja igehirdetésében Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor.

Hosszú évek munkálkodásai után készült el Zsarnón az egyházközség tetőbeépítéses parókiája, illetve újult meg az idén a református templomának tetőzete, köszönhetően a hathatós támogatásoknak, illetve a hívek adományának.

Szeptember 18-án, ünnepi alkalom keretében adtak hálát Istennek az elvégzett munkákért. A műsorban Máté Jolánnal, a gyülekezet gondnokával és Porubán Fülöp Angéla lelkipásztorral elevenítik fel az eltelt időszakot.´

„A cigánymissziót Isten hívta létre, és ő is tartja fenn“ – vallja a misszió vezetője Molnár Tóth Zsuzsanna. A misszió küldetéséről és az eddig elért eredményekről beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 16 órai hírek után ismét meghallgatható.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el:

Pozsony 227,36MHz / 98,9 FM, Nyitra 213,360, Kassa 225,648 MHz, Besztercebánya 223,936 MHz, Dunaszerdahely 227,36 MHz  / 91.4 FM, Rimaszombat 220,352 MHz, Érsekújvár 94.6 FM, Kékkő 98.3 FM, Losonc 98.0 FM, Párkány 106.2 FM, Pozsony 98.9 FM, Rozsnyó 105.9 FM, Szenc 102.4 FM, Szepsi 105.8 FM, Tőketerebes 106.7 FM, Internet: icecast.stv.livebox.sk/patria_128.mp3