Pomothy László: Séta

Komáromban a Limes Galériában nyílt meg a MAMSZE csoportos kiállítása „Lockdown – Menekülés a művészetbe” címmel, amely az egyesület évadzáró kiállítása is egyben. A világjárvány miatt a fizikai bezártság idején a művészetükbe menekülő alkotók műveiből készült kiállításon 30 művész közel félszáz alkotása tekinthető meg a volt katonatemplomban 2022. november 11-ig.

Kovács Csonga Anikó, az egyesület elnöke kiemelte: az egyesület elemi célja, hogy tagságának minél szélesebb körben lehetőséget teremtsen alkotásaik bemutatására. A kiállítás kurátora, A. Bak Péter aláhúzta,

a tárlatot alkotó művek témáit, formavilágát „nem a pillanatnyi divatok irányították, hanem a belső tartalmi indulatok”.

Keppel Márton művészettörténész a kiállításhoz írt művészetkritikai előszavában úgy fogalmazott, a MAMSZE seregszemléje a tradicionális síkkompozícióktól az innovatív tárgyegyüttesekig foglalja magába a kortárs vizuális művészeti irányzatokat. Mint írja, egyazon problematika részeit boncolgatja a kétdimenziós kép és a háromdimenziós kisplasztika is.

A kiállítás kapcsán megjegyzi, az egyesület kohézióját az együttgondolkodás teremti meg: a konkrét és elvonatkoztatott, figuratív és absztrakt műtárgyak folytatnak egybehangzó dialógust, amelyhez a barokk templomtér teremti meg az összhangot. „Figyelemreméltó, hogy a 2022-es MAMSZE Szalon tematikájának konkrét valóságát az alkotók a legritkább esetben igyekeztek a konkrét ábrázolás mentén megragadni. Ez jelentőségteljes művészi attitűd” – emelte ki. A kiállítás rendezését méltatva megjegyzi, a különböző alkotások egymás mellé rendezése is hozzájárul a művészi élményhez.

A kiállítást a Limes Galéria vezetője, Balla Rita művészeti menedzser nyitotta meg, a megnyitón közreműködött Kulin Eduard hegedűművész.

Kiállító művészek: A. Bak Péter, Bugyács Sándor, Csótó László, Czafrangó Sylvia, Éliás Ádám, Fecsó Szilárd, Ferdics Béla, Füzik Szilvia, Gáspár Péter, Godány Sándor, Hajnovics Márta, Király Zsuzsa, Kovács Csonga Anikó, Kopócs Tibor, M. Kiss Márta, Mag Gyula, Méry Beáta, Mikóczy Dénes, Nagy Judit, Petrla Ferenc Señor, Pomothy László, Simon Anikó, Szilva József, Szőke Csémy Éva, Pukkai Judit, Schniererová Miriama, Takács János, Tomovics Marianna, Vámos János, Végh Éva.
Kiállító építészek:
Csémy Krisztián, Csémy Olivér, Litomericzky Nándor, Löw Attila, Szabó Krisztián.

Szalai Erika felvételei a kiállításon készültek.