Fotó: Csermák Zoltán archívuma

Az őszi hanglemezpiac igazi különlegessége Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című műve. A Hungaroton ezúttal a fortepianóra írt változatot tette közzé Tóth-Vajna Zsombor tolmácsolásában.

A darab a bécsi klasszicizmus doyenjének egyik legkülönlegesebb opusa, így – halottak napjához közeledve – témájánál fogva különösen érdekes lehet a zeneértők számára.

José Sáenz de Santa Maria, a cadizi Szent Barlang templom kanonokja templomának zenei életét is szívén viselte, s a nagyheti szertartásokra neves szerzőktől rendelt műveket. Haydn ekkor már ismert volt Európa-szerte, így az 1783-as szertartáshoz őt kérték fel a kísérőzene komponálására.

Cadizban magam is megfordultam, a város Spanyolhon egyik ékköve. Zádori János magyar utazó 1868-ban járta be Spanyolországot, s cadizi élményeire így emlékezik: „A tisztaság csakugyan vetélkedik a példabeszéddé vált holland tisztasággal, Cadiz olyan tiszta, hogy utcáiról asztalkendővel lehet enni.”

Térjünk vissza a Szent Barlang templomhoz! A Rosario utcában álló kétszintes Isten háza neoklasszicista stílusban épült, s híres festők, köztük Goya alkotásai díszítik. Haydn így írja le a ceremóniát: „A templom falait, ablakait és oszlopait fekete szövettel vonták be. A püspök elmondta a hét szent szó egyikét, majd elmélkedést fűzött hozzá. Amint azt befejezte, lelépett a szószékről, és térdre borult az oltár előtt. Ezt a szünetet töltötte ki a muzsika.” Egy anekdota is fűződik a szerzeményhez. A bécsi mester sokáig várt a honoráriumra. Végre megérkezett egy kis csomag, ami egy tortát rejtett. A szerző egy kicsit elszontyolodott, de amikor felvágta a süteményt, csengő aranyak gurultak ki a tányérra.

Fotó: Csermák Zoltán archívuma

A hét szó tulajdonképpen a haldokló Jézus utolsó mondatai, amit az evangéliumok őriztek meg. Sorrendben:

  1. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”(Lk 23,34)
  2. „Még ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43)
  3. „Asszony, íme, a te Fiad”; „Íme a te anyád!” (Jn 19,26-27)
  4. ‘Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46; Mk 16,34)
  5. „Szomjazom” (Jn 19,28)
  6. „Beteljesedett” (Jn 19,30)

7, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)

A művet 1787-ben mutatták be Bécsben, majd a szerzemény gondozója, az Artaria kiadó – az eredeti zenekari darab mellett – a vonósnégyes változatot, valamint a zongoraváltozatot is megjelentette. Az énekkari-zenekari feldolgozásnak külön története van. Haydn Passauban járván meglepetéssel tapasztalta, hogy az ottani udvari karmester művéhez énekszólamot is komponált. Mosolyogva jegyezte meg: „Azt hiszem az énekszólamot én jobban csináltam volna”. Később Haydn valóban maga látott hozzá a mű vokális változatához.

(Folytatjuk)

(Csermák Zoltán/Felvidék.ma)