Megjelent a Bécsi Napló idei évfolyamának utolsó, 6. száma, amelynek írásai ezúttal is az ausztriai magyarok, a Kárpát-medencében, de a nagyvilágban élő magyarság életének időszerű eseményeit egyaránt taglalják. Az 1956-os magyar forradalom kitörésének október 23-i évfordulója kapcsán pedig a folyóiratban hangsúlyosan vannak jelen azok az írások, amelyek a visszaemlékezéssel, a forradalom eseményeinek felidézésével és eszméjének továbbéltetésével foglalkoznak.

A kéthavonta megjelenő folyóirat első oldalán

Georg Paul Hefty a tőle megszokott hangvételben ír a magyar külpolitika és az orosz-ukrán háború összefüggéseiről.

Nagymihály Zoltán Hunnia, 2022 című cikkében Magyarország idei legfontosabb történéseit veszi górcső alá, nem hagyva figyelmen kívül a parlamenti választást, az orosz-ukrán konfliktus kihatását, az infláció, az energiaválság kezelését. A második oldalon olvasható Varga Jánosnak, a bécsi Pázmáneum rektorának lélekemelő írása a karácsonyi ünnepkörről.

A továbbiakban közlik ifj.Bertényi Ivánnak a Pázmáneumban megnyílt kiállításon elmondott beszédét. A Történészként 1956-ról című cikk illetve beszéd felidézi a forradalmi eseményeket, ezen belül is egy fiatal mártír, Magyar Katalin hősies helytállását a forradalom napjaiban. Az 1956-os eseményeket, illetve ezek visszhangját a nagyvilágban foglalja össze írásában Kende Péter is. K.Lengyel Zsolt Negyven a hatvanból című írásában a Müncheni Magyar Intézet Egyesület történetét, tevékenységét részletezi.

Dulai Sándor A Homok-haza kertészei című cikkében a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetére irányítja a figyelmet, felvázolja a hagyományos magyar falusi termeléshez való visszatérés lehetőségeit, és leír néhány ma már sikeres példát, felsorol olyan személyeket, akik megvalósították elképzeléseiket és boldogulnak saját gazdaságukban.

Galambos Lajos 1956 emlékezete a mai magyar történetírásban és a társadalomban című tanulmánya sok értékes gondolatot tartalmaz a magyar forradalom megítéléséről, annak kihatásáról a nemzeti emlékezetre.

A hetedik oldalon Csáky Pál cikke Biztató jelek Szlovákiában címmel a legaktuálisabb felvidéki történéseket elemzi.

Részletesen ír a legutóbbi szlovákiai önkormányzati és megyei polgármesteri és képviselői választások alakulásáról, különös tekintettel a Szövetség párt képviselőinek dicséretes sikereiről, megszerzett pozícióikról. A szerző örömmel nyugtázza, hogy ezek az eredmények biztatóak a felvidéki magyarság jövőjét illetően, de ugyanakkor figyelmeztet is, mert minden siker ellenére sem szabad az elbizakodottság hibájába esni. Ezen az oldalon olvasható

Csinta Samu ugyancsak érdeklődésre számot tartó írása Magyarellenes őrjöngés a romániai stadionokban címmel, amelyben arról számol be, hogy milyen gyalázkodás folyik az erdélyi magyarok ellen egy-egy sportrendezvényen.

A nyolcadik oldalon két érdekes cikkre is érdemes odafigyelni. Az egyik Bika Julianna tollából a philadelphiai orvosi múzeumban kiállított magyar származású emberek koponyáinak különlegességeit tárgyalja, a másik pedig az ausztriai magyar fiatalok egy csoportjában végzett felmérés eredményeit mutatja be, amelyet a nemzeti identitás témakörében végeztek. Bárdi Nándor Látszat és való című tanulmánya az Orbán-kormány nemzetpolitikáját járja körbe. Várkonyi Borbála Rakovszky Zsuzsa December című verséről ír értekezést, elemezve egyben a karácsonyi várakozás lényegét és jelentőségét. Nagy Alexandra és Szabó Zsuzsa ismertetőjükben karácsonyi és szilveszteri bécsi kulturális programokra invitálja az olvasókat.

A Bécsi Napló idei utolsó, 6. számát Molnár Imre bőrműves iparművész munkáiról készült fényképekkel illusztrálták. Az iparművészről Lengyel Ferenc írt értékelést. A népművészet ősi forrásaiból táplálkozó alkotó alázattal és nagyszerű érzékkel alakítja a különböző állatbőröket művészi darabokká.

A kéthavonta megjelenő folyóirat a 2023. évre készült magyar, német, horvát, azaz háromnyelvű Őrség naptár címlapjával kíván kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet olvasóinak.

(BM/Felvidék.ma)