Résztvevők (HE/Felvidék.ma)

A Nemesradnóti Református Egyházközség idén az Együtt éltünk. Együtt élünk… projektet valósította meg a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával, melynek keretében felújította a helyi zsidó sírokat. A projektzáró alkalomra Nemesradnóton a református templomban 2022. december 1-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel került sor.

Előadást tartottak: Simon Attila történész, a Selye János Egyetem tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Huďár Zoltán magyar-történelem szakos pedagógus, a Gömöri Romológiai Kutató és Kulturális Központ vezetője, a FeMaRo alelnöke, Rákos Loránt református lelkipásztor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Rybárová Mária, a rimaszombati zsidó hitközösség vezetője valamint Szászi Zoltán író, költő, publicista, valamint Pósa Dénes református egyházgondnok, a Lidike Pihenőház szellemi műhelyének alkotótagja, a nemesradnóti adatok kigyűjtője. A résztvevőket Agócsné Galgóczy Tímea, a Nemesradnóti Református Egyházközség lelkésznője köszöntötte. Radnóti Miklós Erőltetett menet című versét az uzapanyiti Homoly Krisztina tanuló mondta el.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével többek közt Auxt Ferenc megyei képviselő, Halász Attila, a Szövetség párt Rimaszombati járási elnöke, Bari Aladár Nemesradnót polgármestere.

A résztvevők megkapták a Muskátli magazin mellékleteként, a Lidike kft. által kiadott tanulmánykötetet, melyben megtalálható a nemesradnóti zsidó-paraszt-cigány közösségek együttélésének 1945-ig feldolgozott emlékezete, és a felkért előadók írásai.

A felvételeket az alkalmon Pósa Homoly Erzsó készítette.

(HE/Felvidék.ma)