(Fotó: Müller Éva)

Január 24-én került sor a Reviczky Házban a tevékenysége tizedik évébe lépett Lévai Szent László Kör éves rendes közgyűlésére. A szép számban megjelent tagságot, támogatókat és vendégeket érkezésükkor az elnökség nevében Ivkovič Sándor fogadta, aki az ún. „Csodás érem”-mel lepett meg mindenkit.

A közgyűlés a Miatyánk közös elimádkozásával vette kezdetét. A munkabizottságok megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör múlt évi tevékenységét, melyben kiemelt helyet kaptak a fiatalokat is megmozgató rendszeres keresztény filmdélutánok, a böjti időszak rendszeres keresztútjai a lévai kálvárián, dr. Kucsera Ferenc életének folyamatos kutatása, a IV. Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknap, imaóra Ferenc atya mártírhalálának napján, Benčík Tibor lelkiatyánk vezetésével autóbuszos kirándulás regionális szakrális értékeink nyomában a Hébec, Deménd és Százd útvonalon, ugyancsak autóbuszos zarándoklat a győri Szent László-napi fogadalmi ünnepen, a Szent László-hermás körmeneten való közösségi részvétel, részvétel Böjte Csaba pozbai Szentkútnál bemutatott emlékezetes szentmiséjén, a nyitrai Szent László Emlékmiséken való részvétel, ahol körünket nagy megtiszteltetés érte, mikor az óbudai Szent György Lovagrend és annak lévai felmenőkkel is bíró priorja, dr. Tóthpál Tamás – dr. Varga Lajos váci segédpüspök által hitelesített – közös ereklyefoglalatban Szent István- és Szent László-csontereklyéket adományozott.

Közös ima (Fotó: Müller Éva)

A  tavalyi év felejthetetlen eseménye volt az óbudai szalézi közösség fogadása Léván, melyet Andrásfalvy János, a rend magyarországi tartományfőnöke vezetett és az ünnepi szalézi szentmisét is ő celebrálta.

Körünk a Reviczky Társulással közösen Jakubecz Márta és Szabó László szerzőkkel keresztény témájú könyvbemutatókat is szervezett, utóbbi szerző a volt lévai káplán, későbbi nagyfödémesi plébános, Boros Mihály példamutató életét dolgozta fel.

A kör a lévai és Léva környéki rászoruló családok részére húsvéti és karácsonyi adománygyűjtést szervezett, ajándékkönyvekkel lepte meg a lévai magyar elsőáldozókat és bérmálkozókat is. Emlékezetes eseményei voltak az elmúlt időszaknak Benčík Tibor lelkiatyánk jubileumi születésnapja közösségi szentmise keretében való megünneplése és Tibor atya felnőtteknek tartott rendszeres hittanórái a Reviczky Házban.

Pénztári beszámoló (Fotó: Müller Péter)

Emellett a kör a legkisebbekre is gondolt. Folytatta a „Lévai Csengettyűszó” című gyermeklapjában meghirdetett pontversenyt és 2020-tól TÉRKÉP-ÉSZ címen egy, a város területén játszott kincskereső, helytörténeti és egyháztörténeti versenyt hirdetett, mely nagyon pozitív visszhangra talált a gyerekek körében. A gyerekek nagyon örültek Szent Miklós szentmisén való megjelenésének, s persze az ajándékcsomagoknak, s remekül érezték magukat a palacsintasütéssel tarkított adventvárón a Reviczky Házban, ahol saját készítésű díszeikkel a ház karácsonyfáját is feldíszítették.

Elnöki beszámoló (Fotó: Müller Éva)

Körünk a szeplőtelen fogantatás ünnepének vigíliáján a közösségi áhítatot követően megkoszorúzta Szűz Mária köztéri oszlopát és fogadta dr. Kucsera Ferenc születésének 130. évfordulóján Fülöp Zsolt szentendrei polgármester és Blanckenstein György, a szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa vezetésével Lévára látogató öttagú küldöttséget. Az aznapi magyar nyelvű szentmisét a lévai plébániatemplomban György atya mutatta be.

Év végén pedig nagy örömünkre körünk egy 7 tagból álló csoportja először jelentkezett élő rózsafüzér imádkozással a felvidéki Mária Rádióban a Reviczky Házból.

A lévai rózsafüzér imádkozás a Mária Rádió élő adásában kéthetente szerdánként 15 órától hallható. 2021 márciusától pedig a kör Medgyesy S. Norbert zenetörténész, egyetemi tanár önzetlen felajánlásának köszönhetően a magyar egyházi zene kincseinek rendszeres terjesztője is lehet.

Wurczer Péter szól a közgyűléshez (Fotó: Müller Péter)

Majd egy rövid statisztikai kimutatás foglalta össze az elmúlt év munkáját, mely többek között 4 elnökségi ülést, 15 rendezvényt, a nyomtatott és elektronikus sajtó különböző orgánumaiban megjelent 38 tudósítást, 5 rádióinterjút, egy húsvéti és két karácsonyi adománygyűjtést jelentett.

Végezetül a kör elnöke hálás köszönetét fejezte a kör vezetőségének, s minden aktív tagjának az áldozatos munkáért.

Ugyancsak hálatelt szívvel fordult a Reviczky Társulás felé is, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Reviczky Ház a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet.

Vita és a határozatok elkészítése (Fotó: Müller Éva)

Majd egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között. Mindenki nagy örömére a közgyűlés egyhangúlag az elnökségbe kooptálta Wurczer Pétert, aki sokoldalúságával, megnyerő személyiségével a régióban végzett fáradhatatlan és önzetlen munkája mellett körünk elmúlt évi tevékenységében is kulcsszerepet játszott, s akiben 2022 őszétől Barsbaracska polgármesterét is tisztelhetjük. A közös gondolkodásból fokozatosan kikristályosodtak a kör idei jubileumi évi fő tervei, mint Szent László királyunk és dr. Kucsera Ferenc emlékének töretlen ápolása, szent királyaink ereklyéinek ünnepeiken való rendszeres szentmisék keretein belül történő bemutatása, új formák keresése az ifjúsággal történő foglalkozásban, helyi és regionális szakrális értékeink megismerése, felkeresése, zarándokutak szervezése, egyházi zenei kincseink felcsendülése a helyi szentmiséken és a kör közösségi rendezvényein, egyház- és művészettörténeti előadások szervezése, s nem utolsósorban az idén jubiláló kör ünnepi zászlójának elkészítése, 10 éves múltjának rögzítése és annak megismertetése.

Záróének (Fotó: Müller Péter)

A közgyűlés végén a jelenlévők ajkain a „László királyunk emlékét buzgón ünnepeljük,..” kezdetű, lovagkirályunkhoz könyörgő egyházi énekünk csendült fel nagy-nagy lelkesedéssel, ezzel is köszönetet mondva körünk eddigi pártfogolásáért és további mennyei közbenjárását kérve a jubileumi évben is.

(Müller Péter/Felvidék.ma)