(Fotó: Marafkó Mónika)

Január 28-án került megrendezésre a Csemadok Vízkeleti Alapszervezetének évzáró taggyűlése. Bodri Eleonóra Wass Albert A bujdosó imája című versével köszöntötte a szép számban összegyűlt közönséget, majd Viczén Piroska üdvözölte a község polgármesterét, az önkormányzat, az iskola és a tömegszervezetek képviselőit és a vendégeket – a Csemadok Galántai Területi Választmányának küldöttségét – Száraz Erzsébetet és Prágai Erzsébetet. Ezt követően a vízkeleti alapiskola tanulói mutatták be verses-zenés kultúrműsorukat, piros-fehér-zöld színekbe öltözve és jókora adag humorral megfűszerezve igazi falusi lakodalomba vitték a közönséget, és még házassági tanácsokkal is ellátták őket.

A napirendi pontok előterjesztését követően a Csemadok Vízkeleti Alapszervezetének 2022-es évi tevékenységéről szóló beszámolót Deák Andrea elnök ismertette egy képes prezentációval egybekötve. Egyperces néma csenddel adóztunk az elhunyt Csemadok-tagok emlékének. Megemlékeztünk a jubileumi eseményekről is, illetve Deák Andrea beszámolt arról, milyen rendezvényeket sikerült az előző év folyamán megszervezni.

(Fotó: Marafkó Mónika)

Bár a 2022-es év eleje semmi változást nem hozott, és a korlátozások miatt csak márciusra sikerült az online térből visszatérni a ,,korábbi életünkbe”, ez sem törte meg a rendezvények sokszínűségét. A hagyományos március 15-i, a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 174. évfordulójáról, június 4-i, a trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulójáról és az október 6-i, az aradi vértanúk emléknapjáról való megemlékezéseken kívül

idén sem hiányozhatott a családi húsvétváró délelőtt, amely kiszebáb készítésével és elégetésével csúcsosodott ki.

A Csemadok tavaly is meglepetéscsomaggal búcsúztatta a ballagó 4. osztályos tanulókat, szeptemberben pedig Móra Ferenc Zengő ABC című könyvével köszöntötték az elsősöket. Júniusban hatalmas sikerrel és telt nézőtér előtt mutatta be a vízkeletieknek a Vezekényi Görbe Tükör színjátszó csoport fantasztikus műsorát.

(Fotó: Marafkó Mónika)

A XVIII. MANÓVÁR nyári kézműves tábor a 2022-es évben sem maradhatott el, amely „családi csemadokos” délutánnal zárult. Augusztusban, hagyományt teremtve, hálaadó ünnepi szentmisén emlékeztünk meg Szent István királyunk ünnepéről.

Augusztus végén Vízkeleten került megrendezésre a XX. Guzsalyos Nemzetközi Folklórtalálkozó, mely Kárpát-medencei rendezvénysorozattá nőtte ki magát.

Októberben társszervező volt a Csemadok vezetősége Bukovszky László Vízkelet története című monográfiája első kötetének bemutatóján. A Harmónia énekkar a 2022-es évben sem tétlenkedett – a helyi rendezvényeket színesebbé tették, illetve vendégszerepeltek Magyarországon, Pest-Taksonyban is.

(Fotó: Marafkó Mónika)

A karácsonyi időszak november 27-én ünnepi szentmisével, adventi dalokkal és az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtásával kezdődött. Decemberben ellátogatott hozzánk a Télapó is, akivel a karácsonyi vásárral egybekötött Mikulásváró ünnepségen találkozhattak a gyerekek. Luca napján a helyi Csemadok szervezésében felelevenítettük a Luca-napi kotyolás szokását, melyben az alsószeli Szomolai házaspár segített. A lelkes csapat kerepeléssel, kiabálással végigvonult a falun, elmondták a mondókájukat, majd a falubeliek édességgel ajándékozták meg őket.

(Fotó: Marafkó Mónika)

A beszámoló végén Deák Andrea közölte, hogy sajnos az elnöki poszt betöltését nem tudja tovább vállalni, mindemellett tagja marad a Csemadoknak. Ezt követően Viczén Piroska, akit a vezetőségi tagok elnöknek javasoltak, vázolta jövőbeli elképzeléseit, és köszönetét fejezte ki a vezetőségnek, hogy őt javasolták a szervezet elnökének. A Harmónia női éneklőcsoport vezetését Király Katalin vállalta el.

A 2023-as évi munkaterv édes anyanyelvünk és hagyományaink megőrzésére összpontosul

– a már megszokott rendezvénysorozatok megszervezése mellett a tagok szívesen várják az új ötleteket és a fiatalokat akár társszervezőként is, hogy majd később ők vigyék tovább a fáklyát, megismertessék és éltessék a magyar kultúrát, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.  A további célok között szerepel szórakoztató műsorok megszervezése a falu lakosai számára, és a Szent Iván-éji tűzugrás hagyományának megteremtése is.

(Fotó: Marafkó Mónika)

Végezetül a gazdasági beszámoló következett, majd bővebben és pontosabban ismertette a munkatervet Vargáné Popluhár Éva, Kuruc Mónika pedig felolvasta a Csemadok Vízkeleti Alapszervezete vezetőségi tagjainak névsorát. Ezután következett a családias „vita” és a hozzászólások, illetve a jelenlévők észrevételeinek előterjesztése. Többek között Kubík Roland polgármester is jelezte az alapszervezetnek az önkormányzat teljes támogatását, és megköszönte a Csemadok eddigi sikeres munkáját. Száraz Erzsébet pedig a Csemadok Országos Tanácsa nevében elismerően szólt a szervezet eddigi munkájáról, megköszönte a vezetőségnek és a tagságnak az elmúlt évi gazdag tevékenységét.

(Fotó: Marafkó Mónika)

Az évzáró taggyűlés végén Kozma Géza, a szervezet alelnöke köszönetét fejezte ki Deák Andrea leköszönő elnöknek eddigi munkájáért. Ezt követően a gyűlés hivatalos zárásaként Király Katalin előterjesztette a határozati javaslatot, majd a Csemadok Vízkeleti Alapszervezete vezetősége nevében jó egészséget és elhivatottságot kívánt Viczén Piroskának, hogy legyen kitartása a vezetőségi tagokkal, a tagsággal és a lakossággal karöltve összetartani a vízkeleti magyar közösséget.

(Kiss Papp Tímea/Felvidék.ma)