Kotiers András, Szakáll Mária, Jarábik Gabriella, Iván Péter (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A Kortárs Magyar Galéria székhelye Dunaszerdahelyen a Vermes-villában van. Az 1994-ben létrehozott intézmény gyűjteménye ugyancsak tetemes, mára mintegy ezer alkotást tartalmaz, hazai, felvidéki alkotók munkái mellett magyarországi és Európa, sőt a nagyvilág más országaiban élő magyar képzőművészek munkái is gazdagítják a gyűjteményt.

A rendszeresen megszervezett kiállítások, bemutatók sokakat vonzanak a városból és környékéről csakúgy, mint a villában megtartott koncertek, könyvbemutatók, előadások. Fesztiváljaik, valamint az évente megrendezett Nemzetközi Művésztelep, a Múzeumok Éjszakája szintén nagy sikernek örvendenek, mára rangos kultúrközponttá lett az intézmény.

Gyűjteményük legreprezentatívabb darabjait időnként más múzeumokban, galériákban is kiállítják, igazolásul hazai képzőművészeink tehetségének, bemutatva azt az értéket, amelyet képviselnek. Legutóbb Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma termeiben nyílt kiállítás a felvidéki alkotók munkáiból.

A megnyitót Kotiers András indította és zárta is szopránszaxofonon előadott Bach- és Händel-művekkel. Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatónője köszöntőjében örömmel állapította meg, hogy a Kortárs Magyar Galéria és múzeumuk munkatársainak közös munkája nyomán ismét egy látványos és rangos kiállításnak adhatott helyet a több mint húszéves intézményük. Elmondta azt is, hogy mindig szívesen veszik, ha hazai értékeinket, hagyományainkat felsorakoztató rendezvény színtere lehet a múzeum.

Kotiers András, Szakáll Mária, Jarábik Gabriella, Iván Péter (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A mostani tárlat ezek sorát folytatja. Huszonkilenc hazai művész alkotásai sorakoznak a falakon, illetve a szobrok az állványokon. Szakáll Mária, a kiállítás kurátora a Felvidék.mának nyilatkozva kifejtette, miszerint

az anyag összeállításánál egyetlen szempont volt, hogy valamennyi mű felvidéki alkotó munkája legyen.

Így is nagyon sokrétűvé sikeredett a kiállítás, hiszen festmény, grafika, metszet, szobor, kerámia egyaránt látható. Ebből is kitűnik, hogy olyan sokoldalú, tehetséges művészekkel büszkélkedhetünk, akiktől egyetlen műfaj sem áll távol.

A legtöbb művész ma is ereje teljében alkot, de olyanok munkáit is bemutatják, akik már nincsenek közöttünk, műveikkel azonban elévülhetetlen érdemeket szereztek a hazai és az egyetemes művészettörténetben is. Így gyönyörködhetünk most is Bacskai Béla, Barta Gyula nagyon szép tájképeiben, Luzsicza Lajos, Almási Róbert, Lőrincz Gyula, Szabó Gyula, Dúdor István nonfiguratív képeiben. Különösen örvendetes, hogy a legfiatalabb nemzedék is remek munkákkal képviselteti magát, meg kell említeni Kovács-Csonga Anikó, Kiss Márti, Mayer Éva nevét, akik még pályájuk elején tartanak, de már megmutatták, hogy művészi elképzeléseikkel, eredetiségükkel, tehetségükkel ott vannak a nagy elődök nyomában. A művek alkotási ideje szempontjából is színes a tárlat anyaga, hiszen van közöttük 1973-ban készült kép és van olyan, amely a közelmúltban született. Örvendetes, hogy a Kortárs Magyar Galéria olyan gazdag anyaggal rendelkezik, amely bőven nyújt lehetőséget a válogatásra és ha értő kézzel és érző szívvel válogatják össze az anyagot, mint ahogy Szakáll Mária tette, akkor létrejöhet egy olyan színvonalas tárlat, amilyen most Pozsonyban látható.

Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria igazgatója portálunknak elmondta, hogy galériájuknak kettős a küldetése, egyrészt lehetőséget adni a hazai képzőművészeknek a bemutatkozásra, másrészt pedig határokon átnyúló szellemiséget képviselve a világban bárhol élő magyar képzőművészekkel is kapcsolatot építeni, egymásra odafigyelni. Galériájuk szinte minden hónapban rendez egy-egy kiállítást, összejövetelt, és ami különösen kiemelendő, hogy gyűjteményük valamennyi, azaz mintegy ezer darabja a művészek adománya, a galéria nem vásárol és nem is ad el műveket. Szívesen rendeznek tárlatot a fiatal, pályájuk elején tartó, de ígéretes képzőművészek alkotásaiból is, mint ahogy itt vannak munkáikkal a pozsonyi rendezvényen is.

Jó volt végignézni a sokszínű, reprezentatív kiállítás anyagát és jó volt tudatosítani, hogy a felvidéki alkotók munkái semmivel sem maradnak el az egyetemes képzőművészet elismert nagy művészeinek alkotásai mögött. A kiállítás április 30-ig látható Pozsonyban a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma székhelyén, a Brämer-kúriában. Érdemes időt szánni a tárlatlátogatásra!

(Benyák Mária/Felvidék.ma)