Koszorúzás az emlékműnél (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A nagysallói csata lévai köztemetőben álló impozáns emlékművénél a csata 174. évfordulójáról emlékezett meg a helyi magyar közösség. Az április 23-ai rendezvényen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc győztes csatájának máig ható üzenetét is megfogalmazták.

„1849. április 19-e aranybetűkkel íródott be nemcsak a nagysallói közösség, hanem az egész magyar nemzet történelmébe. Történelmünket magyar családok írták, s írják a mai napig is” – hangzott el a bevezetőben. 174 évvel ezelőtt voltak, akik életüket áldozták a szabadságért – tették hozzá.

Kiss Balázs olvasta fel a nagykövet levelét (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövetének ünnepi gondolatait Kiss Balázs beosztott diplomata tolmácsolta az emlékező közösségnek. A barsi embereket az 1848/49-es esztendőkben megérintette a változás és a szabadság szele. Széchenyi és Kossuth kiállásának köszönhetően milliók hittek a szabadság eszméiben, köztük a már említett barsi emberek is – szólt az üzenet.

„A szabadságharc dicső tavaszi hadjárata azon személyek bátor összefogásának eredménye volt, akik képesek voltak a szabadságukért fegyvert fogni. Büszkén emlékezünk rájuk. Tiszteletet érdemelnek a honvédek mellett a hátországban, így a Léván maradt hadak is”

– szögezte le levelében a nagykövet.

Megemlékezők a lévai köztemetőben (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hangsúlyozta, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ez a haza minden itt élő nemzet hazája volt. A forradalmi jelszavak és szándékok mindenkire vonatkozóan fogalmazódtak meg – szögezte le. Beszédében kitért arra, hogy közel negyvenezer szlovák nemzetiségű katona harcolt a magyar szabadságharc oldalán.

A szabadságharc bukása után Léva és környéke is a bujdosók menedékévé vált. „A nemes küzdelemben egybeforrt magyarok, szlovákok, lengyelek, németek és más nemzetek forradalmi küzdelmeire továbbra is úgy emlékezzünk, mint a szabadságért folytatott harc történelmének közös fejezetére” – húzta alá beszédében.

A nagysallói csat emlékműnél (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Kiss Balázs a nagykövet úr mához szóló üzeneteként tolmácsolta:

a múltból merítsünk erőt a jelen és a jövő küzdelmeihez, adjon nekünk reményt és erősítsen bennünket!

A megemlékezésen megzenésített Petőfi-költemények hangzottak el. Az ünnepi szónoklat után a lévai magyar szervezetek és intézmények helyezték el a tisztelet koszorúit az 1871-ben felállított emlékmű talapzatánál.

Lévai magyar intézmények és szervezetek képviselői koszorúztak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A nagysallói csatára a tavaszi hadjárat részeként került sor 1849. április 19-én. A Damjanich tábornok által vezetett magyar erők itt győzték le az osztrák Ludvig von Wohlgemuth altábornagy csapatait. Nagysalló pár kilométerre délre található Lévától. A csata sebesültjeit a lévai kórházba szállították, ahol kolerajárvány tört ki. Ennek következtében több mint száz katona hunyt el. A halottakat közös sírba helyezték a lévai köztemetőben.

A sírhelyre 1871-ben a lévai magyar hölgyek emeltették az emlékművet, mely azonban az évtizedek során megrongálódott. A Lévai Magyar Asszonyok Ligája 2015 tavaszán járási szintű adománygyűjtést kezdeményezett az emlékmű felújításáért. Még azon év nyarán és kora őszén megtörtént a felújítás. Ünnepélyes keretek között 2015. október 6-án szentelték újra a felújított emlékművet.

A tisztelet koszorúi (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az emlékmű a lévai magyar közösség fontos színtere, hiszen nemzeti ünnepeink alkalmából rendszeresen itt tartják a méltó megemlékezéseket.

A nagysallói megemlékezésről ITT olvashatnak. 

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)