Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szíve a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna (Fotó: Jancsó Badacs Károly)

Az Esterházy János Zarándokközpont honlapján és FB-oldalán is megjelent meghívóval ad tájékoztatást arról, hogy 2023. június 10-én mintegy hatvan főből álló zarándokcsoport érkezik Varsóból Alsóbodokra, hogy kifejezzék tiszteletüket a mártírhalált halt felvidéki magyar politikus, Isten szolgája Esterházy János életáldozata iránt. Az eseményről ifj. dr. Csámpai Ottót, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont igazgatóját kérdeztük.

Milyen célból érkeznek a lengyel zarándokok Alsóbodokra?

A lengyel zarándokok nem jönnek üres kézzel. Ajándékként hoznak egy négyméteres keresztet, melynek korpusza boldog Jerzy Popieluszko atya ravatalából készült.  Az adományozást megelőzően a keresztet a boldog Jerzy atya sírját fedő hatalmas kőkeresztre fektetik. A keresztadományozás fő kezdeményezője a Lengyelországi Boldog Jerzy Popieluszko Emlékbizottság, illetve a boldog Jerzy Popieluszko atya Varsó-Żoliborz kerületében lévő sírját a temetése óta védő őrszolgálat volt.

E két szervezet elhatározása volt, hogy minden olyan helyen, ahol kegyelettel őrzik boldog Jerzy Popieluszko atya emlékét, keresztet állítanak, egyrészt azért, hogy hálát adjanak Jerzy atya 2010-ben történt boldoggá avatásáért, másrészt azért, hogy a helyi hívekkel összefogva imádkozzanak a lengyel mártírpap szentté avatásáért.

Mint ismeretes, Jerzy Popieluszkó atyát 1984-ben a lengyel kommunista titkosszolgálat ügynökei rabolták el és gyilkolták meg kegyetlen módon. A 37 éves pap meggyilkolása azonban csak felerősítette a lengyelek kommunizmussal szembeni ellenállását. A varsói káplánt és sok más papot és civil személyt likvidáló rendszer Jerzy atya halála után öt évvel megbukott. Jerzy Popieluszkót hamarosan nemzeti hősként tisztelték. Hivatalos becslések szerint eddig több mint 18 millió ember kereste fel sírját Varsóban. Lengyelország-szerte mintegy 70 emlékmű és több száz emléktábla örökíti meg életét és mártíriumát. Utcákat és tereket neveztek el róla és több film is készült életéről. Boldoggá avatási eljárása 1997-ben kezdődött. XVI. Benedek pápa 2009 decemberében mondta ki, hogy Popieluszko hősi fokon gyakorolta az erényeket. Boldoggá avatására 13 évvel ezelőtt, 2010. június 6-án került sor Varsóban.
Jerzy Popiełuszko, az igazság hirdetője (Fotó: Wikipédia)

Miért épp  Alsóbodokra esett a lengyelek kereszt adományozásának gondolata?

A Lengyelországi Jerzy Popieluszko Emlékbizottság eddig több, mint 70 keresztet adományozott  Lengyelország-szerte, illetve Litvániában, Ukrajnában és Norvégiában. Alsóbodokra azért esett a választásuk, mert Isten szolgája Esterházy János az édesanyja révén félig lengyel származású volt, s  a lengyel mártír paphoz hasonlóan ő is a kommunizmus áldozataként fejezte be életét. A két személy életútja, mély hite és népe, illetve hazája iránti önfeláldozó szeretete több ponton összehasonlítható egymással.

Hogy szereztek a lengyel tudomást az alsóbodoki zarándokközpontról?

A lengyel zarándokok kezdettől fogva visszatérő vendégek nálunk. Több csoportjukat is szeretettel fogadtuk eddig Alsóbodokon. Egy kisebb varsói csapat egy korábbi alsóbodoki látogatása során meghatódva fedezte fel, hogy az Esterházy János Zarándokközpont szabadtéri oltárának hátoldalán, a mártírok falán ott található boldog Jerzy Popieluszko lengyel mártír pap portréja is. Ez volt az egyik indítéka annak, hogy eldöntötték, keresztadományozással és a boldog Jerzy atya sírjából vett földadománnyal tisztelik meg az alsóbodoki központban végső nyugalmat talált mártír gróf emlékét és mindazon ide érkező zarándokokat, akik Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a nemzetek közti megbékélésért itt rendszeresen imádkoznak. A lengyel zarándokok június 10-i érkezése után, másnap, azaz május 11-én itt megtartandó szabadtéri szentmise keretében ugyanezen szándékokért szeretnének együtt imádkozni az itteni magyar és szlovák hívekkel. A tervek szerint a 10.30-kor bemutatásra kerülő szentmise után kerülne sor az emlékkereszt elhelyezésére és megszentelésére.

Milyen egyéb programok csatlakoznak még a lengyelek érkezéséhez?

A szentmise, a keresztállítás és annak megszentelése után annak az emléktölgynek az átadására kerül sor, amelyet a lengyel testvérek Esterházy János egy másik lengyel vértanú kortársának Witold Pilecki lovassági kapitánynak az emlékére szeretnének elültetni az alsóbodoki zarándokközpont Millennium ligetében. A lengyel földalatti hadsereg Esterházy Jánossal egy évben, 1901-ben született tisztjét a kommunista hatalom kegyetlen kínzások után, 1948 júniusában, vagyis épp 75 évvel ezelőtt koholt vádakkal halálra ítélte, majd kivégezte. Családjától úgyszintén megtagadták földi maradványainak kiadását, azok máig ismeretlen helyen nyugszanak. Kivégzése előtt feleségéhez eljuttatott üzenetében leírta, hogy Esterházyhoz hasonlóan számára is Kempis Tamás Krisztus követése című kis könyve adott erőt a szenvedések elviseléséhez. Ez egy újabb találkozási pont, amely azt bizonyítja, mártírjaink és vértanúink összekötnek bennünket, áldozatuk emlékének megőrzése közös kötelességünk. A szakrális programot követően lengyel testvéreink egy nyitrai városnéző programon vesznek részt.

Az eseményre magyar zarándokok érkezésére is számítanak?

Természetesen, az Esterházy János Zarándokközpont fenntartói és működtetői azt szeretnék, ha ezen felemelő esemény és ünnepély alkalmából minél több magyar hívő is felkeresné a zarándokközpontot, hogy ott lengyel testvéreinkkel együtt imádkozzunk és emlékezzünk az életüket felebarátaikért és a jövőnkért feláldozó vértanúinkra. Együtt kérjük közbenjárásukat a nemzetek közti kiengesztelődésért és a ma olyannyira hiányzó békéért, az ukrán–orosz háború mielőbbi befejezéséért.

A lengyel testvérek minden résztvevőnek szeretnének egy emlékkeresztet ajándékozni, melyet ezt megelőzően ugyancsak boldog Jerzy atya ereklyéjéhez érintettek Varsóban.

Szeretettel várunk mindenkit erre a nem mindennapi, felemelő alkalomra. Nagy örömünkre szolgál, hogy az esemény védnöke, Gyurcsó Zoltán püspöki helynök lesz.

Popieluszko-kereszt

Egyre közelebb kerülünk a Szent Kereszt felmagasztalása szeptemberi ünnepéhez, amely Isten szolgája Esterházy János temetési évfordulója, s a zarándokközpont egyfajta búcsúnapja is. Van-e már konkrét tervük ennek megünneplésére?

Igen, a közelgő ünnep Esterházy János temetésének 6. évfordulóján lesz, de az ünnepi szentmisét megelőző lelki program során szeretnénk megemlékezni a zarándokközpont alapítójáról, az öt éve elhunyt Paulisz Boldizsárról is, aki nélkül nem tarthatnánk ilyen rendezvényeket és nem fogadhatnánk a zarándokokat sem. Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az idei ünnepi hálaadó szentmise főcelebránsa Zdeněk Wasserbauer prágai segédpüspök lesz, aki elfogadva meghívásunkat örömmel jön Alsóbodokra, hogy az ide érkező zarándokokkal együtt imádkozzon a szentmise szándékában Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és a közép-európai vértanú társaiért, a nemzetek közötti megbékéléséért, az ukrajnai békéért. A részletes program ide kattintva érhető el.

(Molnár Imre)