(Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

A vándorbölcső átadására a május 20-án megrendezett Turán Ízei és Népi Sportok Napja keretében került sor Gömörpéterfalán. Az egyik bölcső helyben maradt a Kopecsni családnál, a másik Rimaszombatba került a Cziprusz családhoz.

Ez a bölcső jelképezi Gömörben a megmaradásunkat. Arra biztatja a szülőket, hogy gyermekeiket magyarként magyarrá neveljék. A vándorbölcső befogadásával ezúttal a felvidéki magyar közösségünk két igazi harcosa mutat példát.

Gömörben 2020 óta vándorol a bölcső. A gömörpéterfalai Kopecsni Mikolt népi bútorfestő eddig két bölcsőt festett meg gömöri motívumokkal. Minden motívumnak sajátos jelentése van. A tulipán a nőt, a rózsa a férfit szimbolizálja. A szimbólumok utalnak az egészséges családra, ahol van apa és anya, nő és férfi.

A gömöri vándorbölcsők (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

A mintacsokor fontos eleme a felvidéki címer, melynek jelentése: tudjunk itthon megmaradni magyarnak. A két madárka pedig óvó, őrző madárként van jelen a motívumban, melyek az áldásukat adják ránk. A bölcső két végére rózsát és tulipánt festettek, ami az élet körforgását jelenti. A virágok kicsi bimbói pedig a gyermeket ábrázolják.

A Felvidéki Vándorbölcső felkarolója Halász Béla volt, a gömöri régióban pedig Mudi Róbert berzétei református lelkipásztor áldásával kerülnek átadásra a bölcsők. Ő a Zsoltárok könyvéből választott egy idézetet, amely szintén felkerült a bölcsőre:

„Őrizz engem, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engemet.”

Mudi Róbert lelkipásztor (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

Mudi Róbert az átadás alkalmával elmondta, hogy akiket a bölcsők ringatnak, ők a szülők legnagyobb kincsei, ugyanakkor a magyar jövő zálogai is.

„Ahol magyar gyermek születik, ahol a bölcső magyar gyermeket ringat, ott van jövő” – szögezte le a lelkipásztor. Hozzátette, az új bölcsőgazdák, Kopecsni Gábor és Cziprusz Zoltán a Felvidék két húzóembere, akiknek különösen fontos, hogy példát mutassanak.

„Nekem azt tanították a teológián, hogy a parókia falai üvegből vannak, mindent tudnak, mindent látnak az emberek. Ezért nagyon fontos, hogy Isten előtti alázatban éljétek az életeteket, s ezért is fontos az, amit vállaltok. S ha elhiszitek, hogy az Istennek van egy rendelt útja, akkor megtart” – mondta Mudi Róbert.

A bölcsőajándékok egy része (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

Kifejtette: „Azt kívánom, hogy erre az Istentől rendelt útra minél többen lépjenek rá. Helyezzék oda az Isten ringató kezébe a felvidéki magyarság jövőjét, a családjukat, gyermekeiket”.

A bölcsőt ezúttal Ajna és Lilla kapta, akik majd továbbviszik azt a hitet, amit a szüleik elplántálnak a szívükben. Ringatva a bölcsőben megnyugszanak, a bölcső pedig, ahogyan a lelkipásztor a szülők szívére helyezte: prédikálni fog.

Az átadások a rimaszombati térségben a Felföldi Dalia Szövetség, a Szövetség a Közös Célokért társulás rimaszombati irodájának és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulásnak a közös koordinálásában valósulnak meg.

Pósa Homoly Erzsébet a Köldökzsinór- és a Gólyahír-programot ismerteti (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

Pósa Homoly Erzsébet, a SZAKC és a Rákóczi Szövetség munkatársaként ismertette a Vándorbölcső-program menetét. A bölcsők fél évig maradnak a kiválasztott családnál, majd új gazdát kapnak. A rimaszombati térségből jelentkezni lehet a programra a rimaszombat@szakc.sk e-mail címen vagy a közösségi oldalon.

Szólt a Köldökzsinór-programról és a Gólyahír-programról,  aminek keretében az Első könyvem – babanapló és számos bölcsőajándék átadására is sor került. A szervezők ezúton is köszönik a felajánlóknak a támogatást.

„A Vándorbölcső-program legyen egy olyan közösségépítés, ami a későbbiekben is erősíteni fog bennünket. A nagy álmunk az, hogy egyszer rendezhessünk egy olyan találkozót, ahol majd azok a gyermekek jönnek össze, akiket ezekben a bölcsőkben ringattak. Legyünk sokan” – mondta Pósa Homoly Erzsébet jó egészséget és áldást kívánva a családoknak.

(HE/Felvidék.ma)