(Fotó: DE/Felvidék.ma)

A párkányi önkormányzat múlt heti szerencsétlen döntése után, a városháza előtti tüntetésen, a Szövetség képviselői és a tüntetők kérése alapján hétfőn, azaz július 3-án rendkívüli testületi ülésre került sor a Hársfa utcai magyar óvoda sorsa miatt.

Az ülésen a 13 képviselőből 12 jelent meg, egy független hiányzott az 5-ből, a Szövetség 7 képviselője jelen volt.

A rendkívüli ülést Dominika Blaháková alpolgármester vezette, mivel Szabó Eugen a város polgármestere ettől a naptól szabadságra vonult.

Az egyetlen napirendi pont előterjesztése után minden jelen lévő képviselő megszavazta a múlt heti határozat törlését, és jóváhagyta az újra tárgyalás szavazás előterjesztését.

A szavazás előtt Czibulya Ildikó a szülők nevében kért szót, és elmondta mindazt a szabálytalan eljárást, mely szerint az érintett szülők véleményét nem kérték ki, sőt nem tudtak az óvoda megszüntetésének tervéről sem. Kritikával illette a helyi önkormányzatot a városban eddig is zajló döntésekről, de leginkább a magyar oktatási intézmény jogtalan bezárási intézkedéséről. Mint pénzügyi szakember belelát a gazdasági problémákba, de ennek a megoldását, nem egy oktatási intézmény megszüntetésével kell intézni s a szülők tudta nélkül.

Ez az óvoda a legjobban működő óvoda a városban, amit a létszám állandó növekedése is bizonyít, meg a szülők maximális elégedettsége is ezt igazolja.

A felszólaló szülő az alpolgármesternek átadta a több mint 2000 tiltakozó aláírást is, melyet e rövid idő alatt a szülők, civil szervezetek, intézmények írtak alá.

(Fotó: DE/Felvidék.ma)

A gyűlésen megjelent Farkas Iván megyei képviselő is, aki mint régiós alelnök, felelősséget érez az oktatási, kulturális intézmények sorsáért. Mint elmondta, a tüntetés utáni napon volt egy közös találkozója, a város polgármesterével, s tőle megtudta, hogy az óvoda épületét igénylő cégnek a testületi döntés alapján (tüntetés után) már aláírta az épület átadásáról való szerződést, (holott tíz napja volt rá). Az alpolgármesternő ezt igazolta, azzal az indokkal, hogy a polgármester e hét hétfőtől szabadságra ment.

Farkas Iván megyei képviselő rámutatott azokra az alapvető hibákra, amely megtörtént az óvoda megszűnéséről való testületi ülés előtt és alatt.

Ismertette azon önkormányzati szabályokat, melyek betartásával nem lett volna szabad sem napirendre tűzni a testület, és egyes bizottságok, és a szülői tanáccsal való ismertetés nélkül. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy oktatási intézményt soha nem szabad egy kategóriába tenni, ha átszervezésről van szó, s főleg nem ha egyetlen magyar óvoda a városban, mert ez mindig politikai következményekkel is jár.

Végül sor került az újraszavazásra, s a tizenkét képviselő ezen az ülésen egyhangúlag megszavazta a városban lévő Hársfa utcai magyar óvodában az oktatás folytatását.

A teremben megjelent szülők, igazgatók, s a városháza előtt 50-60 várakozó tapssal fogadta a döntést. Viszont elhangzott, hogy legyenek éberek a lakosok, mert e második próbálkozás után is, mindig résen kell lenniük a magyar intézmények védelmében.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)