Fotó: Almágyi AI

Az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi Választmánya és a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ kezdeményezésére az almágyi, feledi, rimaszécsi és a gesztetei alapiskolák biztosították a Gömöri Hagyományok Hete rendezvénysorozat egy-egy állomását.

A programsorozat a Bethlen Gábor Alap támogatása révén valósult meg.

„A hagyomány egy kisebb népcsoport, régió, közösség szokásainak, tudásának, tapasztalatainak, magatartásformáinak összessége, amit generációról generációra örökít át az adott közösség. Ez a hagyomány, mint egy régió, népcsoport összegzett tudása és annak gyakorlása nagyban támogatja az adott közösség fennmaradását. A célunk a helyi értékek, hagyományok felfedeztetése és megőrzése a kisrégió magyar tannyelvű alapiskoláiban” – nyilatkozta Ádám Zita, a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ vezetője.

Fotó: Gesztete AI

Gyurán Ágnes, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke elmondta, megszólították a kisiskolák közül Tajtit, Egyházasbástot, Ajnácskőt, Balogfalát, Dobócát, Simonyit, Serekét, Jánosit, Szútort és a Rimaszécsi Speciális Alapiskolát, valamint a teljes szervezettségű iskolákat Almágyban, Várgedén, Feleden, Rimaszécsen, Gesztetén, és Rimaszombatban (Tompa Mihály Alapiskola, Református Alapiskola).

Hozzátette, szép számban bekapcsolódtak a programba a gyerekek és a pedagógusok, akik Gömörben azt tartják, ápolni és továbbadni elődeink értékeit kulcsfontosságú küldetés.

„A Gömöri Hagyományok Hetének idén négy állomása volt. Rimaszécsen kézműves foglalkozások valósultak meg az alsó tagozatosoknak (minden iskola 3 kisiskolást nevezhet be a foglalkozásokba). Almágyon rendeztük a gömöri mesemondó fesztivált az alsó tagozatosoknak és a helyi óvodásoknak. Gesztetén gyermekjátékok várták az érdeklődőket, Feleden pedig népdalfesztivál” – nyilatkozta Gyurán Ágnes.

Fotó: Feled AI

Népi kézműves foglalkozások Rimaszécsen

„A Rimaszécsi Alapiskolában nagy szeretettel fogadtuk 2023. október 17-én a vendégtanulókat és kísérő pedagógusokat, akik  Dobócáról, Feledről, Rimaszombatból, Balogfaláról, Szútorból, Almágyból és a Rimaszécsi Speciális Alapiskolából érkeztek. Természetesen a helyi alapiskola alsó tagozatos kisdiákjai is aktívan részt vettek a foglalkozásokon. A megnyitó és a rövid kultúrműsor után a gyerekek 2 helyszínen váltakozva vettek részt a különböző foglalkozásokon.

Pedagógusaink nagyon ötletesen két foglalkozást készítettek elő. Az első „Ízőrzők“ néven valósult meg, melyen mákos nudlit főztek a gyerekekkel. A második foglalkozás a „Fürge ujjak“ címet viselte, itt karkötők, őszi dekorációk és magokból mozaikképek készültek.

Fotó: Rimaszécs AI

A foglalkozások végén a nudlit a gyerekek és pedagógusok jóízűen elfogyasztották, az elkészített tárgyakat pedig örömmel vitték haza.

A délelőtt folyamán a különböző iskolákból érkezett kisdiákok között barátságok is szövődtek. Mindenki nagyon jól érezte magát. A nap közös ebéddel, fényképezkedéssel és oklevelek átadásával zárult.

Élményekkel gazdagodva búcsúztunk el egymástól, és reméljük, hogy a következő iskolaévben is megrendezhetjük a Gömöri Hagyományok Hetét” – számolt be az eseményről Stubendek Dóra.

Fotó: Rimaszécs AI

Gömöri mesemondó fesztivál Almágyon

A mesemondó fesztivál az alsó tagozatos tanulók számára az almágyi alapiskolában került megrendezésre 2023. november 8-án. A mesedélelőttön a régióból Balogfala, Ajnácskő, Rimaszécs, Feled, Almágy, a Rimaszombati Református Alapiskola, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola és Újbást tanulói, iskolánként 2-3 tanulóval és az őket kísérő pedagógussal. Így összesen 37 résztvevője volt a rendezvénynek.

„Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack … ”

„Ez a kedves tündérmese ihlette meg iskolánk alsó tagozatos tanító nénijeit a népmesemondó fesztivál szervezésekor. Mesefa nőtt az osztályban, megszólalt a szőlő, mosolygott az alma és csengett a barack. Mindez természetesen a gyerekek jóvoltából, akik az említett települések iskoláiból érkeztek hozzánk, hogy meséljenek nekünk” – számolt be Tóth Tünde pedagógus.

Az almágyi PIROS RÓZSÁK ASSZONYKÓRUS (Fotó: Almágyi AI)

Mint megtudtuk, a mesedélelőttöt az almágyi PIROS RÓZSÁK ASSZONYKÓRUS nyitotta meg, akik nagy részt vállalnak a helyi értékek és hagyományok megőrzésében, valamint továbbadásában a gyermekek körében is.

„Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a diákjainkat gazdag hagyományainkkal, tiszteletet keltsünk tanulóinkban az őseink által teremtett szellemi és tárgyi értékek iránt. Hiszen identitásunk erősítésének alapja: egy nemzet kultúrájának, hagyományainak ápolása.

A GHH programsorozat nálunk megrendezésre kerülő állomásán hallhattunk gömöri – ezen belül medvesalji népmeséket, de más tájegységről származó mesés történeteket is. Láthattunk a mesélőkön eredeti helyi népviseletet, valamint medvesalji gyűjtésből származó tárgyakat a teremdíszítésben. Megismerkedhettek a jelenlévők az asszonykórus viseletének történetével, melyet élőszóban hallhattak a kórus vezetőjétől. A kellemes délelőtti hangulathoz tartozott a szíves vendéglátás, a házilag készült sütemény és a meleg ebéd. A rendezvény minden résztvevője oklevéllel, ajándékkönyvvel és apró ajándékkal távozott iskolánkból” – nyilatkozta Tóth Tünde.

Fotó: Almágyi AI

Népi gyermekjátékok Gesztetén

A Gesztetei Alapiskolában a 2023. október 20-i rendezvény mottója: Gyertek velünk kukoricázni! Volt. Mint megtudtuk, a foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekekkel megismertessék azokat a hagyományos népi játékokat, amelyek a kukoricához köthetőek, bepillantást nyújtva a parasztcsaládok őszi betakarítási munkálataiba.

Az eseményen az almágyi, a balogfalai, az újbásti, a simonyi, a rimaszécsi, a rimaszombati református iskola, a Rimaszécsi Speciális Alapiskola és a feledi Szombathy Viktor Alapiskola diákjai vettek részt.

Mede Margit (Fotó: Gesztei AI)

A rendezvényt a helyi alapiskola Kisbarkó Folklórcsoportjának előadásával nyitották meg. A műsor az Egy falusi oskolában címet viselte. A résztvevők nagy örömére a Kisbarkó mellett a falu Barkó Asszonykórusának vezetője, Mede Margit is elfogadta az iskola meghívását, aki gesztetei népdalokkal kápráztatta el a vendégeket.

A megnyitó és a tízórai elfogyasztása után a gyerekek érdeklődés szerint 6 különböző foglalkozáson vehettek részt:
1. Énekes népi gyermekjátékok tanulása Sallai Ágnes vezetésével
2. Terményképek készítése gyurmából és kukoricából – a foglalkozást irányította Lichtmannegger Beáta
3. Csutkababa készítése Rácz Natasa tanító nénivel
4. Csutkavár építése, ki tud magasabb várat építeni egy bizonyos időn belül – a versenyt értékelte Farkas Krisztina
5. Kukorica morzsolása versenyszerűen – a játékot vezette Rácz Tünde nevelőnő
6. Tyúketetés játék – a gyerekek csipesszel gyűjtötték a kukoricaszemeket. A játék lényege, hogy ki tud többet felcsipegetni meghatározott időn belül. A versenyt felügyelte Rácz Natália nevelőnő.

A gyerekek csoportonként vettek részt az egyes foglalkozásokon. A játékokat, versenyeket jó hangulat kísérte. Ebéd előtt a közös értékelésen minden gyermek névre szóló emléklapot kapott – számoltak be a gesztetei pedagógusok.

Fotó: Gesztetei AI

Népdalfesztivál Feleden

„Idén Népdalfesztiválnak adott otthont a feledi Szombathy Viktor Alapiskola, 2023. november 16-án népdaltól zengett minden zuga. Gömör déli vidékének iskoláiból érkeztek hozzánk aranytorkú gyerekek, akik a múlt dallamait szólaltatták meg, adták át a ma nemzedékének. A Gesztetéből, Rimaszécsről, Almágyból, Simonyiból, Rimaszomatból a Tompa Mihály Alapiskolából, illetve a Református Oktatási Központból érkező tanulókat iskolánk apró énekkara népdalcsokorral fogadta, majd játékos módon, hangszerek felismerésével követték egymást a nyolc intézmény csapatai” – számolt be Makó Kovács Erika.

Fotó: Feledi AI

Mint elmondta, hallottak a marosszéki kerek erdőben fészkelő madárról, a tücsök házasságáról. Csokorba kötve vitték el a csipkebokorrózsát és két szál majorannát, melyet pünkösdi rózsával díszítve adtak át minden résztvevőnek, akik megtudták, milyen az ablaka a cifra palotának, illetve azt is, ki visel új csizmát és hol virágzik a csodálatos mandulafa.

Fotó: Feledi AI

„Népi körjátékokkal zártuk a napunkat. Ritmusra vándorolt a kőkorsó a gyermekek kezében, párt választhatott mindenki a Kiszáradt a diófa ritmusos játékkal. Majd a napot rövid táncházzal fejeztük be, hiszen az éneklést, a jókedvet előbb-utóbb az követi, hogy a nép táncra perdül. Mi is ezt tettük. Mindannyiunk számára élmény volt ez a nap. Úgy tartjuk, ápolni és továbbadni elődeink értékeit kulcsfontosságú küldetés. A vidámság, a szeretet és az összetartozás érzését vittük magunkkal mindannyian” – nyilatkozta Makó Kovács Erika.

Fotó: Rimaszécsi AI

A Gömöri Hagyományok Hetét idén is a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatta.

(HE/Felvidék.ma)