Fazekas István Jókai-díjas író, drámaíró Diáknaplóm (1981-1985) című szatirikus prózájából készített hangoskönyvet a Magyar Katolikus Rádió. A szocializmus hanyatló éveinek görbetükröt állító lendületes, szarkasztikus humorú írásmű rádiós feldolgozása február 6-tól hét részben lesz hallható, a naponta 14 óra 30 perckor kezdődő Rádiós regénytár című műsorban, Szakács Tibor színművész előadásában. A hangoskönyv rendezője Sárospataki Zsuzsanna, zenei szerkesztője Peresztegi Attila.

A diákhumor derűjével végig átitatott kis könyv tárgyilagosan mutat rá a késő Kádár-kori szocializmus visszásságaira, az otrombán félresöpört nemzeti és keresztény értékek természetes, valódi erejére. Fazekas könnyeden figurázza ki a marxista-leninista eszméktől megrészegedőket, a politikai disszonanciákat, a vidéki kiskirályokat. Mégis – még gunyoros mondataiból is – leginkább az emberszeretet sugárzik, s igazából ez adja művének üdeségét.

A Diáknaplóm jelentős látlelet, ugyanakkor valódi irodalmi csemege is. A Ratkó József költőről szóló visszaemlékezések irodalomtörténeti szempontból is jelentősek, ezek a betétek a könyv legerősebb fragmentumai.

Részlet Fazekas István: Diáknaplóm c. művéből (Fotó: Koncsár Nándorné)

Fazekas Istvánnak ez a műve 2001-ben jelent meg először a Serfőző Simon Kossuth-díjas költő által vezetett Felsőmagyarország Kiadónál. A könyvet annak idején elsőként Pozsgay Imre mutatta be a nagyközönségnek a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Fazekas István szerint a rádiós feldolgozás egyik aktualitását az a tanulság is adja, hogy a visszásságoknak és azok képviselőinek mindig vidámító, jó érzés fityiszt mutatnunk.

(Koncsár Nándorné)