Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 10. képviselő-testületi ülése. A testületi ülésen eldőlt: a közútfejlesztés terén az idei prioritás a megyei hidak teljes felújítása lesz.

Balkó József, a megyei hivatal közlekedési főosztályvezetője két anyagát is jóváhagyta a testület: a Nyitra megyei hidak állapotának áttekintését, valamint a II. és III. osztályú megyei utakon levő hidak felújításának javaslatát. Az előbbi anyag leszögezi, hogy elkészült a Nyitra megye tulajdonában levő 533 híd állapotának felmérése és osztályozása.

Egyetlen híd kapott legrosszabb, 7-es minősítést, melyet hosszabb távra lezártak. 6-os osztályzatot kapott, vagyis nagyon rossz minősítést 31 híd, míg 106 híd 5-ös minősítést, vagyis rossz állapotban van.

A legtöbb megyei híd, összesen 286 kapott 4-es minősítést, állapotuk kielégítő. A további 109 híd jó, nagyon jó vagy kifogástalan minőségű.

A legrosszabb állapotban levő, 7-es, 6-os és 5-ös osztályzatú hidakat a megye külső forrásokból, zömében uniós alapok támogatásával kívánja megjavítani.

A 4-es és 3-as osztályzatú hidakat saját hatáskörben, a megyei fenntartású Regionális Útkarbantartó Vállalat két speciális, komáromi és nyitrai hídfelújító munkacsoportjával kívánja megjavíttatni. Az utóbbi anyag felsorolja azon 46 megyei hidat, amelyeket 2024 folyamán saját, megyei hatáskörben újítanak fel, a fent leírt módon.

A megyei közlekedés területén maradva, a megyei képviselő-testületben jóváhagytuk Nyitra megye integrált közlekedésére egy kft. létrehozását, mely első lépcsőben Nyitra városában kívánja integrálni a 3 különböző tömegközlekedési formát: a vasúti, városi busz- és a helyközi buszközlekedést.

Vagyis, Pozsony megyéhez hasonlóan felhasználóbarát rendszer jöhetne létre, hiszen: egyrészt összehangolná a különböző tömegközlekedési formák menetrendjét, másrészt az utas a felsoroltak közül bármelyik tömegközlekedési forma igénybevételére egy helyen, ugyanolyan menetjegyet válthatna, persze más-más összegben, a távolságtól függően. Ezen felül a rendszer motiváló lehet, hiszen a környezetbarát tömegközlekedés igénybevételére ösztönözné a lakosságot, az egyéni közlekedési formák helyett.

Amennyiben beválik, a megyei kft. fokozatosan kiterjesztené hatáskörét azon járási székhelyekre, ahol erre fogadóképesség mutatkozik.

A megyei testület végül nem fogadta el a megyei szociális szolgáltatások fejlesztésének koncepcióját, átdolgozásra visszaadta a megyei hivatalnak. Ennek oka, hogy az utóbbi években kinyílt az olló a megyei fenntartású szociális intézmények költségvetésének és a nonprofit szociális intézmények anyagi támogatásának éves növekménye között, az utóbbiak javára.

Az utóbbi 5 évben az utóbbiakra szánt anyagi támogatás megháromszorozódott, miközben a megyei fenntartású intézmények éves kerete (ehhez képest) alig növekedett meg. Ebben kell rendet teremteni. A megye költségvetésének elsősorban a megye saját szociális intézményeinek színvonalas működtetését és fejlesztését kell biztosítania, majd azt követően a nonprofit szociális intézmények anyagi támogatását megoldania, nem fordítva. Vagyis, a két szemléletet kell egyensúlyba, összhangba hozni. Meg kell vizsgálni, miért nyílt ki ennyire a képzeletbeli olló, majd a megyei koncepcióban el kell végezni a szükséges korrekciót. Ha a beterjesztést a testület elfogadta volna, semmi sem változna, folytatódna az eddigi gyakorlat.

2001-ben jött létre a 8 megyei önkormányzat, miközben Nyitra megye az egyetlen, melynek számára az államigazgatás nem ruházott át megfelelő állami ingatlant megyei hivatal megnyitására. 22 éve tehát bérleményekben működik a Nyitra Megyei Hivatal, aktuálisan a város 3 különböző pontján. A 10. testületi ülésen döntöttünk arról, hogy Nyitra tágabb központjában a megye megfelelő telket vásárol olyan korszerű megyei hivatal felépítésére, mely a 21. század igényeinek megfelel, a megye saját igényei szerint tervezteti meg, alakítja ki, mely az irodákat, parkolóhelyeket és a zöldövezetet is magába foglalja.

Optimális esetben az aktuális választási időszak végéig fel is épülhet és végre egy helyre költözhet a megyei hivatal, a tágabb városközpontba, közel a vasútállomáshoz és a buszpályaudvarhoz. Egy helyen és könnyen megközelíthető lesz.

Végül egy információ a pályázók számára: a következő napokban az eseti pályázati bizottságokban kezdetét veszi a megyei pályázatok (kultúra, tömegsport, igazolt ifjúsági sportolók, települések, műemlékek, és további területeken) értékelése. Várhatóan a következő, május 6-án esedékes megyei testületi ülésen dönt majd a képviselő-testület a pályázatokról, a megyei támogatásokról.

A szerző Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség képviselőcsopotjának elnöke.

(Farkas Iván/Felvidék.ma)